ผบช.ภ.4 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนโดนน้ำท่วม

บช.ภ. 4 พร้อมประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 4 และคณะ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่ประชาชน และข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ที่สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 และคุณดุจเดือนดารา เวชโอสถ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภ.4 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมพบปะประชาชน และกล่าวโอวาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในการปฏิบัติหน้าที่         

พ.ต.อ.พงษ์ศิริ พลเยี่ยม ผกก.สภ.เขวาใหญ่ กล่าวว่า สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล ประกอบด้วย ต.ขามเรียง และ ต.เขวาใหญ่ รวม 44 หมู่บ้าน มีพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกือบทุกหมู่บ้าน  ใน ต.เขวาใหญ่ จำนวน 1,210 ครัวเรือน, ต.ขามเรียง จำนวน 1,543 ครัวเรือน และมีหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดไม่สามารถใช้เส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ได้ ใช้ได้เพียงทางเรือเท่านั้น โดยแยกเป็น ต.เขวาใหญ่  จำนวน 8 หมู่บ้าน 805 ครัวเรือน และ ต.ขามเรียง จำนวน 8 หมู่บาน 995 ครัวเรือน ซึ่งทาง อ.กันทรวิชัย ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และศูนย์อพยพชั่วคราว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัย และทาง สภ.เขวาใหญ่ ได้ออกให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

โดยได้มอบเครื่องดำรงชีพเป็นน้ำดื่ม ไข่ นม มาม่า ปลากระป๋อง ให้กับชาวบ้านแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านดอนนา  บ้านมะกอก บ้านโขงกุดเวียน บ้านหนองแข้ เทศบาลตำบลขามเรียง และ อบต.เขวาใหญ่ โดยได้รับทราบว่าชาวบ้านมีความต้องการน้ำดื่มเป็นอย่างมาก ส่วนการป้องกันอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภ.เขาใหญ่ มีเรือ จำนวน 1 ลำ ซึ่งได้จัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำนายท้ายเรือ และร่วมกับ อบต.เขวาใหญ่ ออกช่วยเหลือประชาชน ในการขนย้ายสิ่งของจากบ้านไปยังที่สูง และอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากันทรวิชัย ในการยกหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจร และในเวลากลางคืน ได้จัดเป็นสายตรวจทางเรือ โดยได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปด้วย ซึ่งได้ออกตรวจตามหมู่บ้านต่างๆ ที่ถูกน้ำท่วมและได้มอบสิ่งของที่นำไปให้ชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน         

สำหรับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ มีบ้านพักของสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ ได้ถูกน้ำท่วม ซึ่งมีผู้พักอาศัยอยู่ จำนวน 9 ครอบครัว และบ้านพักส่วนตัวอีก จำนวน 2 ครอบครัว โดยน้ำได้ท่วมสูงประมาณ 1.5 เมตร ไม่สามารถพักอาศัยได้ ต้องออกไปพักอาศัยที่อื่น โดยไปเช่าบ้านพัก จำนวน 4 ครอบครัว ไปพักบ้านญาติ จำนวน 2 ครอบครัว และได้รับความกรุณาจากหอพักสมสิริ ให้พักโดยไม่เสียค่าเช่า  แต่ให้จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า เอง จำนวน 3 ครอบครัว ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้          

โอกาสนี้  ผบช.ภ.4 ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และมีพิธีมอบของบำรุงขวัญ จำนวน 3 ชุด จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมห้องพักเรือนแถวที่ถูกน้ำท่วม พร้อมพบปะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ครัว ภ.4 ตลาดนัดคลองถม พร้อมมอบถุงยังชีพ อาหารกล่อง และน้ำดื่ม