“รองโจ๊ก” นำทีม “จิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้อารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล”

วันนี้ (21 ต.ค.65) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ประธานในพิธี ร่วมกับจังหวัดสตูล และตำรวจภูธรจังหวัดสตูล นำประชาชนชาวจังหวัดสตูลเข้าร่วมในโครงการ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้อารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล” เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภายในงานมี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเอกชน ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา รวมกันกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล หมู่ 7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้นี้ ทางสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดสตูล จัดโครงการดังกล่าวเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา ผสานร่วมกับแนวคิดเรื่องจิตอาสา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ผสานกับหลักคิดที่ว่า เราทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นโครงการที่มีหลายภาคส่วนพร้อมใจกันเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน และชุมชน ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์สู่การปฎิบัติในรูปแบบอารยเกษตร อีกทั้งยังได้พัฒนาพื้นที่แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็น โรงเรียนต้นแบบอารยเกษตร ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รอง ผบ.ตร. ยังกล่าวอีกว่า การดำเนินการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ นับเป็นการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8 ซึ่งสมาคมฯได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 18,000 ต้น ปล่อยปลา 250,000 ตัว ปล่อยพันธุ์กุ้งและปู กว่า 100 ล้านตัว

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ ภายในแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยพันธุ์พืชที่นำมาปลูกในงานนี้ ได้แก่ ต้นมะขาม มะฮอกกานี กันเกรา หว้า มังคุด แลพันธุ์พืช ผัก สมุนไพรอื่นๆ รวมจำนวนกว่า 1,000 ต้น และภายในงานยังมีการแจกพันธุ์ไม้ต่างๆ อีกกว่า 1,000 ต้น แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติอีกด้วย