ผบ.ตร. มอบแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ หากหน่วยใดจัดกิจกรรมให้จัดกิจกรรมจิตอาสารูปแบบต่างๆ งดงานสังสรรค์ รื่นเริง


พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งสารถึงข้าราชการตำรวจ และแสดงความขอบคุณข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่บริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุที่ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตลอดจนแจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมในวันตำรวจ ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 โดย
✅ให้ดำเนินการจัดพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางหลักที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดไว้แล้ว เช่น พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ประชาชนที่ช่วยเหลืองานตำรวจ และข้าราชการตำรวจดีเด่นต่างๆ เป็นต้น
✅หากจะมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม ให้พิจารณาจัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ เช่น การบริจาคโลหิต การทำความสะอาดวัด สวนสาธารณะ และกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย หรือฟื้นฟู เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบภายหลังอุทกภัย
🚫ให้งดจัดงานสังสรรค์ รื่นเริง หรือกิจกรรมใดที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากในเวลาทึ่ผ่านมา ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และวิกฤติ หรือเหตุการณ์อันน่าสลดใจยิ่ง