ถอดบทเรียนให้ความรู้ “หนี-ซ่อน-สู้” รองต่อส่งวิทยากรอบรมเยาวชนในสถาบันการศึกษา

เมื่อวันที่12 ต.ค.พล.ต.อ. ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ตร. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผบ.ตร. พ.ต.อ. ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.1 บก.ทท.1 นำคณะวิทยากรออกให้ความรู้ภาคประชาชนเกี่ยวกับการเอาตัวรอด กรณีคนร้ายกราดยิง โดยให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา ตามโครงการเตรียมพร้อมรับมือเพื่อลดเหตุรุนแรงในสังคม

สืบเนื่องจากพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เน้นย้ำสั่งการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เร่งถอดบทเรียนให้ความรู้ “หนี-ซ่อน-สู้“ รับมือภัยร้ายในพื้นที่สาธารณะ และสถาบันการศึกษา ทางพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล จึงได้มอบหมายให้ทีมงานวิทยากรที่ผ่านการอบรมให้ความรู้ตามศูนย์เด็ก และสถาบันการศึกษา ให้ความรู้ตามหลักการ หนี – ซ่อน – สู้ รวมถึงเพิ่มเติมการสังเกต ประตูทางเข้าออกและกรณีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นรอบตัว เพื่อให้มีความรู้และสามารถเอาตัวรอดเมื่อต้องประสบเหตุการณ์กรณีกราดยิงได้ และนำความรู้ที่ได้รับกระจายข่าวสารและถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกแก่ ผู้ใกล้ชิดต่อไป

โดยการอบรมมีการให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการฝึกเสมือนจริงในการเข้าสถานการณ์จำลอง การให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ ตลอดจนหลักสูตนภาคปฏิบัติมีการจัดสถานการณ์จำลอง โดยให้ทีมครูฝึกเป็นทั้งคนร้ายและเจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ รปภ. การหนี การซ่อน การสู้
การปฏิบัติเมื่อต้องเจอกับ IED (ระเบิด) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการใช้อุปกรณ์แสวงเครื่องในการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ