ผบช.ภ.7 ปล่อยแถวระดมกวาดอาชญากรรม ภายใต้แผนปฎิบัติการ “พิชิตคนพาล อภิบาลคนดี”

วันนี้ 11 ต.ค.65 เวลา 18.00 น.ที่บริเวณลานหน้าพระศิลาขาว องค์พระปฐมเจดีย์ จว.นครปฐมพล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในพิธี “ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม” ในพื้นที่จว.นครปฐม ภายใต้แผนยุทธการ “พิชิตคนพาล อภิบาลคนดี”ด้วยตร.มีวิทยุ ด่วนที่สุด ที่ 0007.22/4623 ลง 9 ต.ค. 65 แจ้งว่า ปัจจุบันมีการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญที่มีการใช้อาวุธปืนในการกระทำความผิดอยู่บ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และสร้างความหวาดกลัวของประชาชนมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อสังคม และความสงบสุขของประชาชนโดยรวม พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงบัญชาให้ ตร.เร่งปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน, ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และบุคคลตามหมายจับ ให้บังเกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสังคมภาพรวมมีความสงบเรียบร้อย 

โดย ผบช.ภ.7 ได้เรียกประชุมหน่วยงานในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนตามข้อสั่งการ และ ภ.7 มีวิทยุ ด่วนที่สุด ที่ 0022.1355/7647 ลง 10 ต.ค. 65 กำหนดให้ทุกหน่วยในสังกัดระดมกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 10 ต.ค. – 8 พ.ย. 65 ( 30 วัน) โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมสั่งการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม(Command And Control Operation Center : CCOC) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ กวดขัน ควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ซึ่งกำหนด ให้ ภ.จว.ในสังกัด ภ.7 มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมพร้อมกันในวันที่ 11 ต.ค. 65 เวลา 17.00 น. โดยมอบหมาย รองผบช.ภ.7 เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบด้วยตนเองแล้วนั้น

โดยมี พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช ผบก.ภ.จว.นครปฐม พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครปฐม (ท)พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ คำปาเชื้อ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม นายสุนา วงษ์ละคร ป้องกันจังหวัดนครปฐม ผกก.ในสังกัด ภ.จว.นครปฐม พร้อมข้าราชการตำรวจ,ข้าราชการฝ่ายปกครอง,อาสาสมัครตำรวจ/อปพร.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยอดกำลังพลรวม 623 นาย ร่วมปล่อยแถว

ในการนี้ได้ปฏิบัติการเชิงรุก มุ่งกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท โดยกำหนดเป้าหมายเน้นความผิดเกี่ยวกับ อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน การจำหน่ายอาวุธปืน วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย (On Ground), การจำหน่ายอาวุธปืน วัตถุระบิด และเครื่องกระสุนปืนผ่านระบบออนไลน์ และโซเชียลมีเดียโดยผิดกฎหมาย (Online) และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงหมายจับค้างเก่า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาให้แก่ประชาชน ดังคำที่ว่า “คนดีต้องอยู่เย็นเป็นสุข คนร้ายต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์”ณ.ที่บริเวณลานหน้าพระศิลาขาว องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม