“จเรตำรวจ” สนองนโยบาย ผบ.ตร. เปิดแจ้งเบาะแสยาเสพติดทุกประเภท ผ่านทาง JCOMS

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานจเรตำรวจ พล.ต.ต.สันติ์นที ประยูรรัตน์ โฆษกสำนักงานจเรตำรวจ ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งปัจจุบันมักมีการนำอาวุธปืนมาใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญ หลายครั้งที่ผู้ก่อเหตุมีอาการคุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติด สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังสร้างความหวาดกลัว เดือดร้อนให้กับประชาชน

ซึ่ง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการค้นหา ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษา ตามประมวลกฏหมายยาเสพติดนั้น

ในส่วนของสำนักงานจเรตำรวจ พล.ต.ท.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ จตร.(หน.จต.) อยากจะเชิญชวนประชาชนสามารถใช้ช่องทางรับแจ้งเบาะแสผู้เสพผู้จำหน่ายในพื้นที่ทั้งประเทศรวมทั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน,หมู่บ้าน ผ่านระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของจเรตำรวจออนไลน์ ใช้โทรศัพท์มือถือ แจ้งเบาะแสยาเสพติดทุกประเภท ผ่านทาง JCOMS

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานจเรตำรวจ พล.ต.ต.สันติ์นที ประยูรรัตน์ โฆษกสำนักงานจเรตำรวจ ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งปัจจุบันมักมีการนำอาวุธปืนมาใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญ หลายครั้งที่ผู้ก่อเหตุมีอาการคุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติด สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังสร้างความหวาดกลัว เดือดร้อนให้กับประชาชน

ซึ่ง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการค้นหา ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษา ตามประมวลกฏหมายยาเสพติด นั้น

ในส่วนของสำนักงานจเร ตำรวจ พล.ต.ท.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ จตร.(หน.จต.) แนะนำประชาชนสามารถใช้ช่องทางรับแจ้งเบาะแสผู้เสพผู้จำหน่ายในพื้นที่ทั้งประเทศรวมทั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน,หมู่บ้าน ผ่านระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของจเรตำรวจออนไลน์ http://www.jcoms.police.go.th/notice (JCOMS) ซึ่งประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์สื่อสาร,มือถือ) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วแก่ผู้แจ้ง และมีระบบรายงานผลให้กับผู้แจ้งทราบเป็นระยะๆ

สำหรับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะถูกดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542 และหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงดังกล่าว เบื้องต้นข้าราชการตำรวจดังกล่าวจะถูกลงโทษฐานวินัยร้ายแรง
ตามความร้ายแรงแห่งกรณี

นอกจากนี้ พล.ต.ท.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ จตร.(หน.จต.) ได้เรียกประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเร่งรัดจัดทำระเบียบกฎเกณฑ์รองรับ ร่างฯพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ต่อไป “โฆษก จต. กล่าว”