บช.ก.แถลงปฏิบัติการ “ถอนขนจิ้งจอก Hairless Fox” จับกุมเครือข่ายซื้อบริการทางเพศเด็ก ค้ามนุษย์

เวลา 11.00 น. วันที่ 6 ต.ค. ที่ห้องประชุทมชั้นสอง กองบังคับการปราบปราม อาคารประชาพิทักษ์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบก.ปคม. แถลงข่าวปฏิบัติการ”ถอนขนจิ้งจอก Hairless Fox”จับกุมเครือข่ายซื้อบริการทางเพศเด็ก ค้ามนุษย์ที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยผู้ต้องหากลุ่มข้าราชการ ในนั้นมีอดีตครูใหญ่ (ปัจจุบันเกษียณแล้ว) มีลักษณะจัดหาเด็กและเยาวชน มาเปิดขายบริการทางเพศ

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการ ของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก.,พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผบก.ปคม, พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธกุล, พ.ต.อ.ณรงค์ เทศวิบูลย์, พ.ต.อ.สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์, พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ, พ.ต.อ.ณัฎฐ์ สุวรรณวัฒนะ รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.3 บก.ปคม., พ.ต.ท.สมเดช สาระบรรณ์, พ.ต.ท.อภิชน ขันกา รอง ผกก.๓ บก.ปคม. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม กก.3 บก.ปคม. นำโดย พ.ต.ท.เอนก บุญตา, พ.ต.ต.ณัฐพล พลอยท้วมและ พ.ต.ต.เชษฐ์ศุภากร พิริยะพงษ์พันธ์ สว.กก.3 บก.ปคม. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.3 บก.ปคม. ร่วมกันสืบขยายผล เนื่องจาก เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. 65 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปคม. ได้จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นเยาวชนหญิง ในพื้นที่ จว.กาพสินธุ์ ในความผิดฐาน “ร่วมกันกระทำผิดฐานค้ามนุษย์” เนื่องจากมีพฤติการณ์เป็นธุระจัดหาเยาวชนหญิงให้มาขายบริการทางเพศ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินจากการกระทำดังกล่าว นำส่ง พงส. กก.๓ บก.ปคม ดำเนินคดีตามกฎหมาย (ขณะนี้สำนวนการสอบสวนอยู่ระหว่างชั้นพิจารณาของพนักงานอัยการ) และหลังจากจับกุมแล้ว ได้มีการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม

จนทราบว่า มีกลุ่มเครือข่ายที่กระทำผิดโดยการเป็นธุระจัดหาเด็กเยาวชนหญิงมาขายบริการทางเพศ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่อีก ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ก.ค.65 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปคม. ได้จับกุม นายเอ (นามสมมุติอายุ 67 ปี อดีตข้าราชการครู ในความผิดฐาน “เป็นธุระจัดหา”” ตามหมายจับของศาลอาญา นำส่ง พงส. กก.3 บก.ปคม ดำเนินคดีตามกฎหมาย (ขณะนี้สำนวนการสอบสวนอยู่ระหว่างชั้นพิจารณาของพนักงานอัยการ) และนอกจากนี้ยังได้มีการจับกุมผู้ที่มาซื้อบริการทางเพศจากเยาวชนหญิงในสังกัดของนายเอฯ ได้อีกจำนวน 8 ราย ในความผิดฐาน “กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามฯ”

ตามหมายจับของศาลอาญา ส่ง พงส. กก.3 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมาย (ขณะนี้สำนวนการสอบสวนอยู่ระหว่างชั้นพิจารณาของพนักงานอัยการ) อีกทั้งยังสืบสวนทราบว่าการที่นายเอฯ เป็นธุระจัดหานำเด็กหญิงมาขายบริการทางเพศนั้น นายเอฯ ได้รับผลประยชน์เป็นเงินตอบแทนจากการกระทำดังกล่าวด้วย ต่อมาในวันที่ 5 ต.ค.65 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปคม. ได้นำหมายนของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์และหมายค้นของศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 6 จุด เพื่อจับกุมนายเอฯ ในพื้นจังหวัดร้อยเอ็ด อีกครั้ง ในความผิดฐาน “ค้ามนุษย์ฯ, เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไปเพื่อการอาณาจารซึ่งชายหรือหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม และกระทำแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปีฯ, พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ไปเสียจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วยฯ, เป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือ ผู้จัดการกิจการการค้าประเวณีหรือสถานค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานค้าประเวณี และมีบุคคลซึ่งอายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ทำการค้าประเวณีอยู่ด้วย,ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร และกระทำด้วยประการใดนเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก” ตามหมายจับศาลอาญาจำนวน 3 หมายจับ และนอกจากนั้นยังได้สืบสวนขยายผลจับกุมผู้ที่มาซื้อบริการทางเพศเยาวชนหญิงในสังกัดของนายเอฯ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อีกจำนวน 2 ราย และในจังหวัดร้อยเอ็ด อีกจำนวน 3 ราย ในความผิดฐาน “พาบุคคลอายุเกินกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม,พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย, ซักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร และกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก, กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามฯ” ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติทราบว่า นายเอฯ เป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณ และผู้ต้องหาจำนวนอีก 5 ราย เป็นผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และอดีตข้าราชการครู ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อเนื่องจังหวัดร้อยเอ็ด

จากการสืบสวนทราบข้อมูลว่า นายเอๆ เป็นอดีตข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการมาแล้ว และเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ของจังหวัดกาพสินธุ์ ได้อาศัยช่องทางและโอกาสในตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าว ชักชวนเยาวชนหญิงให้มาขายบริการทางเพศ โดยนายเอฯ จะได้รับผลประโยชน์เป็นเงินตอบแทนจากเยาวชนหญิงที่มาขายบริการครั้งละ 200-300 บาท โดยนายเอฯ จะใช้บ้านพักของตนเอง ในพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นสถานที่ให้เด็กมาขายบริการทางเพศ ซึ่งข้อมูลในการสืบสวน พบว่าเยาวชนหญิงในสังกัดของนายเอฯ มีจำนวนประมาณ 3 ราย และบุคคลที่มาใช้บริการซื้อบริการทางเพศจากเยาวชนหญิงในสังกัดของนายเอฯ มีจำนวนประมาณ 3 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิด ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียหรือหาผลประโยชน์จากการซื้อบริการทางเพศจากเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมายต่อไป

จากการสอบถามผู้ต้องหาทั้ง 6 ราย ให้การปฏิเสธ ทั้งนี้ หากประชาชนมีเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ชั้น 60 อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือ สายด่วน 1191 หรือเพจเฟซบุ๊ก “กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์”