พายเรือเข้าโรงพัก ชุมพวงสุดอ่วม น้ำท่วมหนักสุดรอบ 12 ปี

วันนี้ ( 3 ตุลาคม 2565 )  พื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วม เนื่องจากมวลน้ำในลำน้ำมาศ จากพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ไหลลงมาสมทบกับมวลน้ำในลำน้ำมูล อำเภอพิมาย แล้วไหลมายังพื้นที่อำเภอชุมพวง ทำให้น้ำมูลเอ่อทะลักเข้าท่วมสถานที่ราชการ โดยเฉพาะที่ว่าการอำเภอชุมพวง เทศบาลตำบลชุมพวง สภ.ชุมพวง บ้านพักข้าราชการ โรงเรียน และตลาดสดเทศบาลตำบลชุมพวง ระดับน้ำท่วมสูง 60-70 เซนติเมตร บางจุดน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร

ซึ่งที่ สภ.ชุมพวง แม้ว่าจะมีน้ำท่วมสูงแต่ยังคงเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเรือท้องแบนมาให้บริการรับส่งประชาชนเข้าออกโรงพัก เพราะประชาชนมีความจำเป็นต้องมาติดต่อราชการ เช่นเดียวกับสถานที่ราชการอื่นๆ  ส่วนที่โรงเรียนพิกุลทอง และโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา มวลน้ำได้หลากเข้าท่วมบริเวณโรงเรียน สูงกว่า 1 เมตร คณะครูต้องเร่งช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนขึ้นที่สูงโดยด่วน เพราะระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอชุมพวง นับว่าหนักสุดในรอบ 12 ปี เนื่องจากอำเภอชุมพวงเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ อำเภอชุมพวง มี 7 ตำบล 17 หมู่บ้าน 781 ครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วม และมีพื้นที่เกษตร 11,002 ไร่ถูกน้ำท่วมเสียหาย ซึ่งคาดว่า จะมีพื้นที่เสียหายเพิ่มขึ้นอีก