ผบ.ตร.สอน นักเรียนนายสิบตำรวจทั่วประเทศ รับราชการอย่างมีความสุข มีคุณค่า ต้องมีความยุติธรรม เอื้อเฟื้อ เป็นที่พึ่งของประชาชน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ บรรยายพิเศษ นสต. ทั่วประเทศ “แนวทางการรับราชการ อย่างมีความสุข และมีคุณค่า” สอนวิชาชีวิต ครองตน ครองคน ครองงาน ต้องเลือกคบเพื่อนดี มีต้นแบบผู้บังคับบัญชาดี เปรียบงานตำรวจสร้างพีระมิด ต้องสามัคคี ย้ำสีกากีต้องทำหน้าที่ รักษาความยุติธรรม ค้ำยันสังคม เป็นที่พึ่งของทุกคน

เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 ( ศฝร.ภ.1 ) อ.เมือง จว.สระบุรี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ผบ.ตร.) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการรับราชการ อย่างมีความสุข และมีคุณค่า” โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1 ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1, ศฝร.ภ.1 และนักเรียนนายสิบตำรวจ ( นสต. ) ทั่วประเทศ รับฟังผ่านระบบออนไลน์

พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ บรรยาย แนวทางการดำเนินชีวิต ครองงาน ครองคน ครองชีวิต อย่างมีคุณค่า และมีความสุข โดยบางช่วงบางตอน ผบ.ตร. ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน การตัดสินใจ ในช่วงของการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังปรับหลักสูตรนายสิบตำรวจ ให้เรียนภาคปฏิบัติเพิ่มขึ้น เรียนด้านวิชาการน้อยลง เน้นสอนขั้นตอนการทำงาน เช่น ขั้นตอน มาตรฐานการเข้าระงับเหตุ แล้วอธิบายด้วยกฎหมาย ต่างจากปัจจุบันที่สอนกฎหมาย แล้วให้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตำรวจ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีนโยบายให้นักเรียนนายสิบตำรวจที่จบใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านอารักขา และควบคุมฝูงชนก่อน เพื่อให้มีความชำนาญด้านยุทธวิธี จากนั้นจะย้ายไปปฏิบัติงานในสถานีตำรวจต่อไป

“ยอมรับว่าตำรวจยุคใหม่ มีพื้นฐานความคิดไม่เหมือนรุ่นเก่า ๆ สิ่งที่ต้องฝากเมื่อนักเรียนนายสิบจบออกไป เจออะไรแปลกใหม่ ต้องเรียนรู้ รุ่นพี่บางคนชักจูงเราไปในทางไม่ปลอดภัยในชีวิตราชการ อย่างนี้ต้องระวัง จำไว้ว่าของสองอย่างอยู่ด้วยกันมักดึงดูดกัน จะเลือกเป็นตามสิ่งดี หรือถูกดึงดูดไปทางไม่ดี ต้องเลือกเอง โดยยึดความถูกต้อง ชอบธรรม การคบเพื่อนร่วมงาน ควรหาให้เจอว่าควรคบใครดี หาเจ้านายที่เป็นตัวแบบ มีเพื่อนร่วมงานที่จะพาเรารอดไปทั้งชีวิต หาตัวแบบผู้บังคับบัญชาที่ดี เราอยู่คนเดียวไม่ได้” ผบ.ตร. กล่าว

พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ สอนเรื่องการดำรงชีวิต วางแผนการใช้เงิน ไม่สร้างหนี้ รวมถึงการสร้างครอบครัว ต้องเลือกคู่ชีวิตให้ดี โดยต้องวางแผนการเงินให้ดี หากวางแผนไม่ได้ อย่าก่อหนี้ เช่น เริ่มทำงานก็กู้ทันที ซื้อมอเตอร์ไซค์ ผ่อนบ้าน ใช้หนี้คนอื่น กู้ให้พ่อแม่ ต้องคิดดี ๆ การก่อหนี้หากจำเป็นต้องทำอย่างรอบคอบ ต้องรู้จักการบริหารเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พยายามลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ แต่ไม่สนับสนุนให้กู้ เรื่องการสร้างครอบครัว การมีคู่ชีวิตภรรยาดี เป็นกัลยาณมิตรในชีวิต ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินชีวิต หาคู่ชีวิตที่ช่วยกันส่งเสริมชีวิต

พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ กล่าวด้วยว่า ความสำเร็จของชีวิต อยู่ในที่ลำบาก มนุษย์เราชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซน แต่หากอยากทำอะไรสำเร็จต้องออกไปข้างนอก ต้องเรียนรู้พัฒนาตนเอง สร้างยี่ห้อให้ตัวเอง พัฒนา ปรับตัว หาวิธีการทำงาน โลกมีไดนามิกต้องเอาตัวให้รอด ทำงานในหน้าที่ ทำตัวให้มีคุณค่าที่ใครก็อยากใช้งาน และตำรวจยุคใหม่ต้องเท่าทันเทคโนโลยี นำเทคโนโลยีมาใช้ให้งานมีประสิทธิภาพ ใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติ ยับยั้งชั่งใจ

ผบ.ตร. กล่าวว่า ตำรวจต้องเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ ต้องทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ตั้งแต่วันแรก จนวันที่พ้นจากหน้าที่ราชการ อย่าเอาตัวไปเกลือก ไปเสี่ยง ดำรงตนด้วยความยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ มีความพร้อมยุทธวิธี ต้องมีความมั่นคงในความคิด ไม่ยอมให้ตนเองถูกชักจูงออกนอกเส้นทาง โดยพึงจำว่า ประสบการณ์ชีวิตเป็นบทเรียนที่มีค่ามากที่สุด

พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ กล่าวว่า การทำงานตำรวจ ให้คิดว่าเรากำลังช่วยกันก่อพีระมิด ทุกคนต้องรู้ว่าจะวางหินไว้ตรงไหน ให้ได้รูปทรง ทั้งหมดต้องสอดประสานกัน องค์กรตำรวจ ไม่ใช่ของใคร เราก็แค่คนเอาอิฐมากอง หมดหน้าที่ คนใหม่ก็มาทำ ถ้าเราไม่สามัคคีกันก็ไม่เป็นพีระมิด มันจะเป็นหลุม หรือกองอะไรสักอย่าง “ถ้าเราไม่เคารพเอื้อเฟื้อหน้าที่ ไม่มีใครพึ่งเราได้ ตำรวจทำตามกฎหมายเท่านั้นไม่พอ ตำรวจต้องเอาสามัญสำนึก มาก่อนกฎหมาย แต่เราผิดกฎหมายไม่ได้ หน้าที่เรามันใหญ่หลวง เขียนในตำราไม่หมด เรานึกถึงการเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ เราจะรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมได้ คำว่าพิทักษ์สันติราษฎร์ เขียนในตำราไม่หมด ในตำราไม่พอ จำไว้ว่าต้องเป็นที่พึ่งให้ทุกคน ยากดี มีจน ไม่ใช่ประเด็น อนาคตจะเป็น ผบ.ตร.หรือไม่ ไม่สำคัญ แต่จะมีเรื่องเล่าว่า เกษียณมาทำอะไรบ้าง นั่นคือความสุขในชีวิตผม ตำแหน่งแห่งที่ ก็ดีใจ แต่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต การได้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นบุญอันใหญ่หลวง เป็นคุณูปการที่ใหญ่ที่สุด เราทำตรงนี้ให้ดี ตราแผ่นดินจะปกป้อง คุ้มครองเรา งานของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ค้ำยัน สร้างความมั่นคงให้สังคมไทย ต้องเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ ดำรงตนในความยุติธรรม ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้คนจนที่สุด มีที่พึ่ง” พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ กล่าว

ทั้งนี้ หลังการบรรยายฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศฝร.ภ.1 ได้มอบดอกกุหลาบเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และขอบคุณ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2565