ผู้ช่วยต่อ พร้อมคณะ หารือและเยี่ยมชมกรมตำรวจนครลอสแอนเจลิส

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำคณะผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ารับฟังการบรรยายสรุป พบหารือและเยี่ยมชมสถานที่ของกรมตำรวจนครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2022 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะของ พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากผู้กำกับสำนักงาน การต่อต้านการก่อการร้ายและปฏิบัติการพิเศษ ณ สำนักงานใหญ่กรมตำรวจนครลอสแอนเจลิส (LAPD) โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างของกรมตำรวจนครลอสแอนเจลิส (LAPD) แนวทางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลในยามปกติและในยามวิกฤต พร้อมนี้ ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมาร่วมฝึกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของ LAPD ในด้านที่ LAPD มีความเชี่ยวชาญ อาทิ หน่วยลาดตระเวนและสนับสนุนทางอากาศ การระงับเหตุความรุนแรงเบื้องต้นโดยไม่ใช้อาวุธที่เป็นอันตรายถึงชีวิต และการบริหารจัดการกล้องวงจรปิด และหลังจากนั้น ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้พบหารือกับรองผู้บัญชาการ LAPD โดยได้พูดคุยแนะนำตัวพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความสนใจที่จะสามารถร่วมมือกันได้ในอนาคต

ในช่วงถัดมา กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกของ LAPD ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจและหน่วยอาวุธและยุทธวิธีพิเศษ (SWAT) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกปฏิบัติหน้าที่ และการฝึกอบรมทบทวนซึ่งจะต้องทำการทดสอบซ้ำอยู่เป็นระยะ ๆ

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณนายตำรวจพีรพงศ์ (พีท) เพิ่มแสงงาม นายตำรวจสัญชาติไทย/อเมริกันประจำ LAPD ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการประสานนัดหมายการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและการเยี่ยมชมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งนายตำรวจวรภพ ยุ่นเพียร ที่ได้มาช่วยให้การต้อนรับคณะในครั้งนี้ด้วย

ภาพและข้อมูลจาก Facebook : Royal Thai Consulate-General Los Angeles