ตร.สุรินทร์นำขบวน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมนิรภัย 100%

วันนี้ 23 ก.ย. 65 ที่บริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ พลตำรวจตรีชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ส่งเสริมวินัยสวมหมวกนิรภัย 100% ในองค์กรและสถานศึกษาของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ตามมติของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยส่งเสริมวินัยสวมหมวกนิรภัย 100% ในองค์กรและสถานศึกษาของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์และได้ดำเนินการปล่อยขบวนรณรงค์จากบริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยพลตำรวจตรีชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ รองผู้บังคับการ ขับขี่รถจักรยานยนต์ นำขบวนออกรณรงค์ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและร่างกายของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย พร้อมกันนี้ยังได้มอบหมวกนิรภัยให้กับ องค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่เข้าร่วมรณรงค์ในครั้งนี้อีกด้วย

พลตำรวจตรีชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรจากสถิติพบว่าอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ค่อนข้างสูงส่งผลกระทบตั้งแต่เกิดการบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิตเนื่องจากไม่สวมหมวกนิรภัย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดปัญหาดังกล่าว  และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่พนักงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ทุกคน เพื่อปลูกฝังวินัยทางการจราจรสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่เคารพกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดและบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นการย้ำเน้นให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนขอให้ทุกคนและทุกท่านที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งแก่ตัวเองและเพื่อนร่วมใช้ถนนใช้รถโดยเริ่มจากตัวเราปฏิบัติตามกฎจราจรให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัย เพื่อเสริมสร้างวินัยทางจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในอนาคตต่อไป