มอบประกาศเกียรติคุณ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

วันที่ 22 ก.ย. 65 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 7/2565 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตร. พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานีตำรวจที่มีผลการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ในห้วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 65)  ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และภาค 9 รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 สถานี ดังนี้

ตำรวจภูธรภาค 8 มีสถานีที่ผ่านเกณฑ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณจำนวน  9 สถานี ประกอบด้วย

อันดับ 1 สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จังหวัดระนอง

อันดับ 2 สถานีตำรวจภูธรปากน้ำ จังหวัดระนอง

อันดับ 3 สถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่ จังหวัดพังงา

อันดับ 4 สถานีตำรวจภูธรปะทิว จังหวัดชุมพร

อันดับ 5 สถานีตำรวจภูธรไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อันดับ 6 สถานีตำรวจภูธรบ้านในหูต จังหวัดชุมพร

อันดับ 7 สถานีตำรวจภูธรร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อันดับ 8 สถานีตำรวจภูธรจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อันดับ 9 สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ตำรวจภูธรภาค 9 มีสถานีที่ผ่านเกณฑ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณจำนวน 6 สถานี   ประกอบด้วย

อันดับ 1 สถานีตำรวจภูธรกงหรา จังหวัดพัทลุง

อันดับ 2 สถานีตำรวจภูธรคลองแดน จังหวัดสงขลา

อันดับ 3 สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

อันดับ 4 สถานีตำรวจภูธรคูเต่า จังหวัดสงขลา

อันดับ 5 สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อันดับ 6 สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด จังหวัดตรัง