น.1 ตรวจเยี่ยมการฝึก โชว์ยิงปืนเข้าเป้า 300 คะแนน เต็ม 100%

วันนี้ (19 ก.ย.65) เวลา 09.30 น. ท่าน พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก ตามโครงการฝึกอบรมยิงปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม บช.น. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5,079 นาย ณ สนามยิงปืน บช.ศ. ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5-26 ก.ย.2565

ได้กรุณาให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลผู้รับการฝึกดังนี้

  • การฝึกฝนท่าทางการใช้อาวุธปืนนั้น เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้ปฏิบัติ ที่จะต้องขวนขวายฝึกฝนให้มีความชำนาญ ส่วนการหากระสุนสนับสนุนในการฝึกให้นั้นเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
  • การเลือกใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น อาวุธปืน Backup ที่มีขนาดลำกล้องสั้นก็ไม่เหมาะสมต่องานป้องกันปราบปราม
  • หัวใจสำคัญของนักสืบ ในการสืบสวน นั้น คือการใช้ “จินตนาการ” ในการปะติดปะต่อเรื่องราวหลังเกิดเหตุ ส่วนหัวใจของงานป้องกันปราบปราม เมื่อเข้าเผชิญเหตุนั้น คือ “การประเมินสถานการณ์” และนำยุทธวิธีมาปรับใช้ให้เหมาะสม
  • การทำงาน ในสายงานป้องกันปราบปรามนั้น ต้องประเมินตัวเองถึงความพร้อมของร่างกาย จิตใจ ความรู้และยุทธวิธี หากไม่พร้อมก็ควรที่จะเลือกปรับเปลี่ยนสายงานให้เหมาะสม

จากนั้นได้ทำการทดสอบยิงปืน ด้วยกระสุนจริง ในระบบเดียวกับที่ผู้รับการฝึกต้องทำการทดสอบ ผลการปฏิบัติ ท่าน ผบช.น. ยิงได้คะแนน 300 คะแนนเต็ม 100% โดยในการนี้ท่านได้สุ่ม ผู้รับการฝึกได้แก่ ส.ต.ท.พีรวัฒน์ ศรีจันทร์ ผบ.หมู่ ป.สน.สายไหม มาทำหน้าที่บัดดี้ และคอยบอกระบบและวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน