ผบก.ภ.จว.นครปฐมรับมอบโล่ สนับสนุนป้องกันอาชญากรรม และความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 11.15 น. ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม ได้รับมอบโล่กันกระสุนจาก กต.ตร. จังหวัดนครปฐม และที่ปรึกษา ภ.จว.นครปฐมได้จัดซื้อโล่กันกระสุนเพื่อมอบให้แก่ ตร.สภ.ในสังกัด และกก.สส.ภ.จว.นครปฐมจำนวน 14 โล่ ราคาโล่ละ 25,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท ด้วยรักและห่วงใยเพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจในการสนับสนุนป้องกันอาชญากรรม และเพื่อความปลอดภัย

ในการนี้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ ในการให้การสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม และเพื่อความปลอดภัย วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุกสภ. ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ใช้ในการเข้าระเหตุ ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร 7 อำเภอร่วมรับมอบว่าที่ พ.ต.อ.อรรถการ กองสุผล ผกก.สส.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.ไพบูลย์ แพรสีนวล ผกก.สภ.เมืองนครปฐม พ.ต.อ.ณฐพงศ์ มุกดาหาญ ผกก.สภ.นครชัยศรี
พ.ต.อ.ทรงวุฒิ เจริญวิชยเดช ผกก.สภ.สามพราน
พ.ต.อ.ธีรเชษฐ์ ธนวินรวีร์ ผกก.สภ.กำแพงแสน
พ.ต.อ.ปรีชา ทิมหอม ผกก.สภ.บางเลน
พ.ต.อ.ดลชัย ปิ่นปัก ผกก.สภ.ดอนตูม
พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผกก.สภ.โพธิ์แก้ว
พ.ต.อ.นฤพนธ์ วานิชนุเคราะห์ ผกก.สภ.สามควายเผือก
พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช ผกก.สภ.กระตีบ
พ.ต.อ.ทูน เดชคุณมาก ผกก.สภ.บางหลวง
พ.ต.อ.จุลภณ มีชำนาญ ผกก.สภ.พุทธมณฑล
พ.ต.อ.ภูภณ ทัพเจริญ ผกก.สภ.โพรงมะเดื่อ