“บิ๊กก้อง” มอบรางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนิส บช.ก.

วันนี้ ( 14 ก.ย.65 ) เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ได้มามอบรางวัลให้กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้ข้าราชการตำรวจ เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬาและร่างกาย และสร้างนิสัยให้กับข้าราชการตำรวจรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการออกกำลังกาย จึงได้ก่อตั้งชมรมกีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ชั้น 29 ตึกพิทักษ์สันติ ขึ้นมา และได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยมีกองบังคับการต่างๆในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม โดยแต่ละทีม มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท คือ ชายเดี่ยวมือหนึ่ง ชายเดี่ยวมือสอง หญิงเดี่ยว ชายคู่ และคู่ผสม โดยมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน 2565

ผลการแข่งขันรอบตัดสินในวันนี้ ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ทีมจาก กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) และทีมรองชนะเลิศได้แก่ทีมจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)

ทั้งนี้ พล.ต.ท.จิรภพ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ร่วมเล่นปิงปองกับนักกีฬาในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วย