ตำรวจ บก.ปคบ. จับกุมโกดังลักลอบนำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลำโพงปลอม แบรนด์ดัง Marshall ไม่มี มอก.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) จับกุมโกดังลักลอบนำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลำโพงปลอม แบรนด์ดัง Marshall ไม่มีมอก.

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.,พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. ได้กำชับสั่งการให้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) กวดขันจับกุมสินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้าปลอม และไม่มีคุณภาพ ภายใต้การอำนวยการของทพล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ   ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญรอง ผบก.ฯ รรท.   รอง ผบก.ปคบ, พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์, พ.ต.อ.สมเกียรติ ตันติกนกพร รอง ผบก.ปคบ. ได้สั่งการให้พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.3 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.เทพรัตน์ ศุกระกาญจน์, พ.ต.ท.ธงฉาน ตันบุญเจริญ รอง ผกก.3 บก.ปคบ., พ.ต.ท.อภิเดช อธิคมสัญญา สว.กก.3 บก.ปคบ.,ว่าที่ พ.ต.ท.วัลลภ นุชกำบัง สว.กก.3 บก.ปคบ., ว่าที่ พ.ต.ต.กฤษดา จิระวาณิชกุล สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคบ., ร.ต.อ.หญิง อรุณลักษณ์ สิริรักษ์ รอง สว.กก.3 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปคบ. ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าว และทำการตรวจค้นแหล่งลักลอบนำเข้า         และจำหน่ายลำโพงปลอม Marshall ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้กับประชาชน ดังนี้

โดยลำโพงยี่ห้อ Marshall จัดเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกฺส์ท่ีคล้ายกัน – คุณลักษณะท่ีต้องการด้านความปลอดภัย (ลําโพงพร้อมเครื่องขยายสัญญาณและรับวิทยุ) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.1195 – 2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5505 (พ.ศ.2562) เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าหรือจำหน่าย ลำโพง Marshall ของปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีการแสดงเครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต สร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
 
ผลการตรวจค้นพบ ผลิตภัณฑ์ลำโพงปลอม ยี่ห้อ Marhall ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ไม่มีมอก.) จำนวนกว่า 200 หน่วย มูลค่าของกลางประมาณ 3 ล้านบาท จึงได้ทำการตรวจยึด และอายัด เพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ต่อไป โดยมี นายอชิตพัชร์ เครือวัลย์ ผู้แทนจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายลำโพง Marshall มาร่วมตัวสอบผลิตภัณฑ์ด้วย

ทั้งนี้หากเป็นการ “นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” จะมีอัตราโทษตาม มาตรา 21 ต้องระวางโทษตามมาตรา 48 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หากเป็นการกระทำโดยการ “โฆษณาเพื่อจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำหรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร” จะมีอัตราโทษตาม มาตรา 36 ต้องระวางโทษ ตามมาตรา 55 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีปลอมลำโพง Marshall เป็นการกระทำผิดตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 110 ประกอบ มาตรา108 “มีไว้เพื่อจําหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของ บุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร”   โทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท
โดยนายอชิตพัชร์ฯ ตัวแทนบริษัทฯ ได้เข้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. ที่ได้ทำการสืบสวนทำการจับกุมลำโพง Marshall ปลอม เนื่องจากปัจจุบันได้มีการลักลอบจำหน่ายเป็นจำนวนมาก และทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะประสานความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมต่อไป

พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. ได้กำชับให้ กก. 3 บก.ปคบ. กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอมทุกยี่ห้อ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี มอก. มาใช้ และสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้บริโภค จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการที่ผลิต, นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ต้องให้เป็นไปตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรม (ไม่มี มอก.) กำหนด และขอแนะนำให้ประชาชนผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ไม่มี มอก.) และขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนหากพบเห็น หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการ ลักลอบ ผลิต, นำเข้าและจำหน่ายปลอมลำโพง ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ทางศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือ ส่งคลิปวีดีโอ แจ้งข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องให้ตำรวจทราบ ในช่องทางเพจเฟสบุ๊ค   บก.ปคบ. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเบาะแสการผลิต, นำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ไม่มี มอก.) ได้ที่ สายด่วน 1135