“ตชด.” จัดพิธีเทอดเกียรติ เกษียณ อำลาหน่วยให้ ผบ.ตร.ยิ่งใหญ่สมเกียรติ

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก ชยพล ฉัตรชัยเดช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนกองบัญชาการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ตรวจพลสวนสนาม มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับผู้แทนหน่วยในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมเป็นประธานพิธี เปิดสนามฝึกยุทธวิธีแจ้งยอดสุข ณ บ้านพุมะคำ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชาย และกำลังพลในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้จัดพิธีเทิดเกียรติแก่พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวาระพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในปี 2565 ด้วยความรำลึกถึงคุณงามความดีในฐานะผู้นำองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดระยะเวลา 2 ปี ในการปฏิบัติราชการท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ตรากตรำเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณจัดหาสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในราชการช่วยเสริมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ทั้งยังสนับสนุนการฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนข้าราชการตำรวจทุกระดับ ที่ได้จัดพิธีอำลาหน่วย ซึ่งรู้สึกประทับใจ ซาบซึ้งในความตั้งใจ ที่จัดงานนี้ให้ ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ตลอดจน ขอบคุณที่ได้ร่วมกันทำงาน ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอด และขอให้กำลังพลทุกนายร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมสืบไป