สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีถวายสักการะ บวงสรวง และอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) ขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์และบูรณะส่วนที่สึกหรอของพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) ซึ่งได้มีพิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญจากแท่นประดิษฐานด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อไปบูรณะซ่อมแซม ณ สำนักช่างสิบหมู่
กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี นั้น บัดนี้การบูรณะพระบรมรูปฯได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

สำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) จัดสร้างขึ้นจากดำริของ พล.ต.อ.เภา สารสิน อดีตอธิบดีกรมตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ เพื่อเป็นการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อีกทั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของตำรวจ รวมถึงเป็นที่สักการะบูชาของข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป โดยพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เป็นพระบรมรูปหล่อจาก ทองล่ำอู่ ขนาดเท่าพระองค์จริง สูง 175 ซม. ในพระอิริยาบถทรงประทับยืน คาดพระแสงกระบี่นารายณ์ พระหัตถ์ขวาทรงธารพระกร (ไม้เท้า) ผู้ปั้น คือ อาจารย์สุภร ศิระสงเคราะห์ นายช่างประติมากร กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร และผู้ดำเนินการหล่อ คือ นายแหลมสิงห์ ดิษฐพันธุ์ โรงหล่อแหลมสิงห์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

วันนี้(14 ก.ย. 65) เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสักการะ บวงสรวง และอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) ขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในส่วนของการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์และการบูรณพระบรมรูปฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สถานที่ ตลอดจนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหน่วยงาน จึงส่งผลให้บดบังความสง่างามของพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ผู้เปรียบเสมือนเป็น “พระราชบิดาของข้าราชการตำรวจไทย” ประกอบกับองค์พระบรมรูปฯ มีสภาพชำรุด
สึกหรอตามกาลเวลา พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ควบคุมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอัญเชิญพระบรมรูปฯ ไปทำการบูรณะยังสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร พร้อมดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ให้มีความสวยงาม ดูสมพระเกียรติ อันจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน และเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความภาคภูมิใจ ของข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ