สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบโล่รางวัล และเหรียญรางวัล แก่ข้าราชตำรวจนักแม่นปืน ประจำปี 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทดสอบยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดจัดการทดสอบยิงปืน ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย. 65 ณ สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมา นั้น


วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 65 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และเหรียญรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานในสังกัดและข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถผ่านการทดสอบยิงปืน ประจำปี 2565 โดยมีข้าราชการตำรวจได้รับรางวัล ทั้งในประเภททีมและประเภทบุคคล รวมทั้งสิ้นกว่า
221 นาย

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจประเภทยิงปืน ให้ความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
จึงได้ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการยิงปืนทางยุทธวิธีและการทดสอบยิงปืนประจำปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มีความเหมาะสม และสามารถใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้จริง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่รับการฝึกอบรม
และทดสอบยิงปืนมีการพัฒนาทักษะ มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีการสูญเสียในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีผลการทดสอบยิงปืนระบบต่าง ๆ ดังนี้ 1.โล่รางวัลให้แก่ผู้แทนหน่วยระดับกองบัญชาการ และกองบังคับการ พร้อมทั้งมอบเหรียญรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภททีม ดังนี้ ระบบคอมแบทแฮนด์กันส์ (Combat Handguns)


ระดับกองบัญชาการ
อันดับที่ 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
อันดับที่ 2 ตำรวจภูธรภาค 9
อันดับที่ 3 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ระดับกองบังคับการ
อันดับที่ 1 กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
อันดับที่ 2 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
อันดับที่ 3 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

•ระบบคอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine)
ระดับกองบัญชาการ
อันดับที่ 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
อันดับที่ 2 ตำรวจภูธรภาค 8
อันดับที่ 3 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ระดับกองบังคับการ
อันดับที่ 1 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อันดับที่ 2 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
อันดับที่ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 9

•ระบบปืนยาวลูกซองแบบโยนลำ (Pump action)
ระดับกองบัญชาการ
อันดับที่ 1 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อันดับที่ 2 ตำรวจภูธรภาค 5
อันดับที่ 3 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ระดับกองบังคับการ
อันดับที่ 1 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อันดับที่ 2 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรภาค 8
อันดับที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตำรวจภูธรภาค 5

•ระบบปืนยาวลูกซองแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic)
ระดับกองบัญชาการ
อันดับที่ 1 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อันดับที่ 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
อันดับที่ 3 ตำรวจภูธรภาค 9

ระดับกองบังคับการ
อันดับที่ 1 ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ตำรวจภูธรภาค 9
อันดับที่ 2 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อันดับที่ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำรวจภูธรภาค 9

2.โล่รางวัลและเหรียญรางวัล ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ
ประเภทบุคคล ดังนี้

ประเภทปืนสั้น ระบบคอมแบทแฮนด์กันส์ (Combat Handguns)

 1. ด.ต.สมาน รอดเงิน ผบ.หมู่ (ป.) กก.ปพ.ภ.๙
 2. ส.ต.ท. ธนกฤต มาพล ผบ.หมู่ กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.ปพ.บช.ก.
 3. ส.ต.ท. อํานาจ ทินราช ผบ.หมู่ ร้อย ปพ.ที่ ๑ กก.ต่อต้านฯ บก.สปพ.บช.น.
 4. ร.ต.อ วัฒนา เล็กโล่ง รอง สว. สส.สน.ลุมพินี บก น.๕ บช.น.
 5. ด.ต. ทนงศักดิ์ ทองสลับล้วน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวนผึ้ง ภ.จว ราชบุรี ภ.๗
 6. ส.ต.อ. วายุพัฒน์ บุญลา ผบ.หมู่ ร้อย ปพ.ที่ ๑ กก.ต่อต้านฯ บก.สปพ.บช.น.
 7. ส.ต.อ. มนตรี พิมพ์เชื้อ ผบ.หมู่ ร้อย ปพ.ที่ ๑ กก.ต่อต้านฯ บก.สปพ.บช.น.
 8. พ.ต.ท. อนุรักษ์ ไชยสิทธิ์ รอง ผกก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
 9. พ.ต.ต. ศักดิ์ดา โพธิตระกาล สว.กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ.บช.น.
 10. ส.ต.อ. ภูชิต พาน้อย ผบ.หมู่ ร้อย ปพ.ที่ ๑ กก.ต่อต้านฯ บก.สปพ.บช.น.
 11. ส.ต.อ. ภาคภูมิ สกูลหรั่ง ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.บช.ก.

ประเภทปืนยาว ระบบคอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine)

 1. ส.ต.ท. ธีรศักดิ์ คําโสภา ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.จว.ชัยภูมิ ภ.3
 2. พ.ต.ท. อนุรักษ์ ไชยสิทธิ์ รอง ผกก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
 3. ส.ต.อ. มนตรี พิมพ์เชื้อ ผบ.หมู่ ร้อย ปพ.ที่ ๑ กก.ต่อต้านฯ บก.สปพ.บช.น.
 4. ส.ต.อ. ธงชัย ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
 5. ส.ต.อ. ปิยวัฒน์ จรัสแสงทอง ผบ.หมู่ ฝอ. ศฝร.ภ.๔

ประเภทปืนยาวลูกซองแบบโยนลํา (Pump action)

 1. ร.ต.ต. เพิ่มพูน ตาปัญญา รอง สว.(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5
 2. ส.ต.อ. พรรษา เกตุแก้ว ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
 3. ร.ต.อ. ปริญญา หวันสู รอง สว.กก.ปพ. ภ.จว.สงขลา ภ.๙

ประเภทปืนยาวลูกซองแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi – Automatic)

 1. ด.ต. เศกสรร อินทรัตน์ ผบ.หมู่(ป) สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี ภ.๙
 2. จ.ส.ต. นิติ สีนิล ผบ.หมู่ สส.สน.วัดพระยากร บก.น.๕ บช.น.
 3. ส.ต.อ. ธงชัย ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.