ครบรอบปีที่ 5 วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์ตำรวจท่องเที่ยวเสมือนจริง Digital Museum) เฟสที่ 1 แห่งแรกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ถนนสุวรรณภูมิ 4 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นปีที่ 5 ของการก่อตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวภายหลังได้รับการยกฐานะจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวขึ้นเป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วยและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล โดยพิธีในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. รรท.รอง ผบช.ทท., พล.ต.ท.สมบัติ หวังดี ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ปฏิบัติราชการ บช.ทท., พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย และพล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนท์ ผบก.อก.บช.ทท., สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณโดยรอบที่ตั้ง บช.ทท. รวมทั้งสิ้น 4 จุด ได้แก่ ศาลพญาอนันตนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา (ศาลตายาย) ศาลพญามุจลินท์นาคราช ศาลท้าววิรุปักเขมหานาคราชเจ้า ศาลองค์นาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา


จากนั้นในเวลา 8.30 น. พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ประธานในพิธี, คณะผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล ความรักความสามัคคีของข้าราชการตำรวจในสังกัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้แก่ ผบช.ทท. และเมื่อเวลา 10.00 น. ประธานในพิธี ผบช.ทท. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ทท.รับชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Digital Museum) ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ชั้น 6 บช.ทท. ในการนี้ทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เปิดตัวพิพิธภัณฑ์ตำรวจท่องเที่ยวเสมือนจริง (Digital Museum) เฟสที่ 1 แห่งแรกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นแห่งแรกๆ ของหน่วยราชการไทย ต่อจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงผ่าน Metavers ซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถชมผ่านเว็บไซต์กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ และหากมีอุปกรณ์แว่น Oculus ก็สามารถเข้าชมแบบเสมือนจริงได้ แสดงถึงวิสัยทัศน์ในการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวไทย โดยในเฟสถัดไป จะเพิ่มรายละเอียดให้มีส่วนจัดแสดงจาก 4 ส่วน เป็น 8 ส่วน และปรับปรุงการจัดแสดงให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการจัดแสดงในส่วนนิทรรศการหมุนเวียนตามสถานการณ์โลกและสถานการณ์ของประเทศไทยอีกด้วย ในการนี้มีพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสถานีตำรวจท่องเที่ยวดีเด่น, ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว และประชาชนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ บช.ทท. พร้อมนี้ประธานในพิธีให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ทท. ทั่วประเทศเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บช.ทท. ผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด บช.ทท.
ได้ร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ในปัจจุบัน