ปคบ.กวาดจับ-ยึดไฟแช็กก๊าซเถื่อน ปลอม มอก.ป้องกันระเบิดไฟลุก มูลค่านับล้านบาท

จากกรณีที่มีผู้ใช้งาน TIKTOK รายหนึ่ง ได้เผยแพร่วิดีโอขณะใช้งานไฟแช็กก๊าซ แล้วเกิดการระเบิดและมีเปลวไฟลุกไหม้ ส่งผลทำให้ทรัพย์สินเสียหายและอาจเป็นต้นเหตุให้ได้รับอันตรายแต่ชีวิตและทรัพย์สินหรืออาจส่งผลทำการให้เกิดเพลิงไหม้ได้ อีกทั้งในปัจจุบัน ไฟแช็กก๊าซเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้ในครัวเรือนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ หาซื้อง่าย ราคาถูก จึงส่งผลให้เกิดการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย หากไม่มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจทำให้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

โดยไฟแช็กก๊าซ จัดเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟแช็กก๊าซ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 879-2553 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4320 (พ.ศ. 2554) เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าหรือจำหน่าย ไฟแช็กก๊าซ ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมีการแสดงเครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในที่อยู่อาศัยของประชาชน 
         
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. ได้สั่งการให้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญรอง ผบก.ฯ รรท.รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง, พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ พ.ต.อ.สมเกียรติ ตันติกนกพร รอง ผบก.ปคบ. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.3 บก.ปคบ. พ.ต.ท.เทพรัตน์ ศุกระกาญจน์ พ.ต.ท.ธงฉาน ตันบุญเจริญ รอง ผกก.3 บก.ปคบ. ว่าที่ พ.ต.ท.วัลลภ นุชกำบัง สว.กก.3 บก.ปคบ. ว่าที่ พ.ต.ต.กฤษดา จิระวาณิชกุล สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปคบ. ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวและทำการตรวจค้นแหล่งลักลอบนำเข้าและจำหน่ายไฟแช็กก๊าซ ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้กับประชาชนทั่วไป

ผลการตรวจค้นพบ ผลิตภัณฑ์ไฟแช็กก๊าซ ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 54,162 หน่วย มูลค่าของกลางประมาณ 1,000,000 บาท จึงได้ทำการตรวจยึดและอายัด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511
ทั้งนี้หากเป็นการ “นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” จะมีอัตราโทษตาม มาตรา 21 ต้องระวางโทษตามมาตรา 48 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากเป็นการกระทำโดยการ “โฆษณาเพื่อจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำหรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร” จะมีอัตราโทษตาม มาตรา 36 ต้องระวางโทษตามมาตรา 55 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. ได้กำชับให้ กก. 3 บก.ปคบ. กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าและจำหน่ายไฟแช็กก๊าซ ที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มาใช้ และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้บริโภค จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการที่ผลิต, นำเข้าและจำหน่ายไฟแช็กก๊าซ ต้องให้เป็นไปตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำหนด และขอแนะนำให้ประชาชนผู้บริโภคให้เลือกซื้อและใช้ไฟแช็กก๊าซ ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนหากพบเห็น หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการ ลักลอบ ผลิต, นำเข้าและจำหน่ายไฟแช็กก๊าซ ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ทางศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือ ส่งคลิปวีดีโอ แจ้งข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องให้ตำรวจทราบ ในช่องทางเพจเฟสบุ๊คศูนย์โซเซียลมีเดีย ศปก.ตร.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเบาะแสการผลิต, นำเข้าและจำหน่ายไฟแช็กก๊าซ ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ไม่มี มอก.) ได้ที่ สายด่วน 1135