พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เป็นประธานเปิดอบรม โครงการ Smart Safety Zone 4.0 อบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี

หลังจากเมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๖๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจัดงานประกาศความสำเร็จและพิธีมอบรางวัลสถานีชนะเลิศ ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ลานหน้า สน.ลุมพินี โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงผลการดำเนินการของโครงการ Smart Safety Zone 4.0 รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการดูแลความเรียบร้อยของสังคม ตามที่ทราบแล้วนั้น


ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (๑๘ ส.ค.๖๕) พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ Smart Safety Zone 4.0 ตามโครงการวิจัยเรื่อง สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Smart Safety Zone for the Safety of People’s Lives and Properties) รุ่นที่ 1 ซึ่งจะจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ส.ค.๖๕ ณ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี โดยการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจนำร่องระยะที่ ๑ ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้แก่ สน.ห้วยขวาง, สน.ลุมพินี และ สน.ภาษีเจริญ รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ นาย มาทำการฝึกอบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของการนำเอาเทคโนโลยีและงานวิจัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งฝึกฝนความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่นำเข้ามาติดตั้งภายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจ เพื่อพัฒนาระบบการทำงานตามแนวคิด Cyber Village โดยระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, ระบบการตรวจจับวัตถุต้องสงสัย, ระบบตรวจจับใบหน้าและทะเบียนรถ, ระบบการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ (S.O.S.), ระบบกระจายเสียงแบบเฉพาะจุดและพื้นที่ (Public Announcement) และ แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Application แบบ One stop service เป็นต้น


โครงการ Smart Safety Zone 4.0 เป็นโครงการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ริเริ่มดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญคือการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยการนำนวัตกรรมสมัยใหม่ ตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ มาช่วยในการทำงานของตำรวจ ทำให้ชุมชนมีระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมลดลงและมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการไปแล้วกว่า ๑๐๐ สถานีใน ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศ โดยโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจตามสถานีตำรวจในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 นี้ จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการนำเอาเทคโนโลยีที่มีการติดตั้งที่สถานีและในพื้นที่รับผิดชอบ มาใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างเต็มที่


พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันอาชญากรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมีตัวช่วยในการทำงานเพิ่มขึ้นแล้วนั้น เราก็จะสามารถเน้นการป้องกันเพื่อลดปริมาณอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้ สามารถทำให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้น รวมทั้งทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข