พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เปิดอบรมเสริมความรู้คดีค้ามนุษย์กับพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพ

วันนี้ 15 ส.ค.65 เมื่อเวลา 11.00 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง ผบช.ภ.8 , พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รอง ผบช.ทท. พนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพ ร่วมพิธีเปิดการโครงการอบรมสัมมนา พนักงานสอบสวนและทีมงานสหวิชาชีพจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองแรงงานแก่คนต่างด้าวและป้องกันการละเมิดสิทธิตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 ณ โรงแรมเครปพันวา จ.ภูเก็ต


การอบรมสัมมนาในครั้งนี้เป็นนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย อยู่ในระดับมาตรฐานสากล หลังจากประเทศไทยได้รับการปรับระดับในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP) ประจำปี 2022 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 จากระดับ “เทียร์ 2 ที่ต้องถูกจับตามอง (Tier 2 Watch List) ขึ้นมาเป็น เทียร์ 2 (Tier 2) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาคประมงและแรงงานของไทยเป็นไปอย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ การอบรมสัมนาครั้งนี้จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานสอบสวน และทีมงานสหวิชาชีพ ให้มีความรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและลักษณะของการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน มีความเข้าใจในตัวกฎหมายระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การปรับใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวน และทีมสหวิชาชีพ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เป็นต้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป


พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า หลังจากประเทศไทยได้รับการปรับระดับในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP) ประจำปี จากระดับ “เทียร์ 2 ที่ต้องถูกจับตามอง (Tier 2 Watch List) ขึ้นมาเป็น เทียร์ 2 (Tier 2) ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย แต่เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ทางศพดส.ตร. จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ถอดบทเรียนจากการดำเนินคดีค้ามนุษย์ที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ต่าง ๆ ในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ โดยโครงการฝึกอบรมนี้ จะมีการอบรมทั้งสิ้น 8 รุ่น (ระยะที่ 1 (ก.พ.-พ.ค.65) จำนวน 5 รุ่น (ที่จังหวัดขอนแก่น, เชียงใหม่, เพชรบุรี, ตรัง และกรุงเทพมหานคร) และระยะที่ 2 จำนวน 3 รุ่น (ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี, ภูเก็ต และอุดรธานี ) รวมผู้เข้าการอบรมทั้งสิ้น 960 คน เพื่อให้พนักงานสอบสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินคดีค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพ สามารถปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับตัวบทกฎหมายได้อย่างสอดคล้อง