ผบช.ก. นำตร.จิตอาสากว่า 200 นาย บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยและรพ.ตร.

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) พร้อมด้วยข้าราชการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกิจกรรม จิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือ วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2565) อีกทั้งยังถือเป็นการสนับสนุนให้สภากาชาดไทยมีปริมาณโลหิตสำรองอย่างเพียงพอ พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ที่เกิดภาวะขาดแคลนโลหิตเป็นอย่างมาก และส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีความเสียสละ มีจิตสำนึก “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีการแบ่งกำลังพลออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งจะทำการบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 50 นาย อีกส่วนหนึ่งจะทำการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งนำโดยข้าราชการตำรวจจิตอาสาระดับผู้บังคับบัญชา 30 นาย และกำลังพลอีก 120 นาย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 นาย

ทั้งนี้ พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมในครั้งนี้ ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เชิญชวนข้าราชการตำรวจทุกกองบังคับการในสังกัด ให้มาร่วมกันบริจาคโลหิตเนื่องจากโลหิตของเรามีความสำคัญต่อผู้ที่กำลังประสบเหตุหรือโรคภัยเป็นอย่างมาก และนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภากาชาดก็ประสบภาวะวิกฤตขาดแคลนเลือดอย่างต่อเนื่อง ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจึงเห็นความสำคัญและนำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมรับการบริจาคโลหิตเรื่อยมา