‘บิ๊กก้อง’ นำทัพจิตอาสา บช.ก. ลงดำน้ำเก็บขยะ ปลูกปะการัง

วันนี้ (8 ส.ค.65) เวลา 08.00 น. ณ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการตำรวจน้ำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสืบสานแนวพระราชดำริ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภายใต้โครงการ “ทะเลสวย น้ำใส ร่วมใจอนุรักษ์ปะการัง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565) และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) นำโดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. (ประธานในพิธี) พร้อมด้วย คุณรงรอง ภูริเดช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง, พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผบก.รน., รอง ผบก. ในสังกัด บช.ก., จิตอาสา 904, ชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง และข้าราชการจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา, นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอบางละมุง, นายเอกราช คันธโร ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะรอบชายฝั่ง บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ต่อมา ผบช.ก.และภริยา ร่วมกับทีมนักประดาน้ำจิตอาสา บช.ก. ลงดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเลและปลูกปะการังใต้น้ำ บริเวณพื้นที่เกาะสาก นอกชายฝั่งเกาะล้าน เมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรี เพื่อรักษาและฟื้นคืนสภาพแวดล้อมใต้ท้องทะเล

ผบช.ก. เผยว่า ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบนโยบายให้ทุกกองบังคับการ มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือนอยู่แล้ว โดยครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษเนื่องจากใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565) จึงได้มีกำลังจากหลายกองบังคับการมาร่วมกัน โดยมีกองบังคับการตำรวจน้ำเป็นเจ้าภาพในวันนี้ ซึ่งการเก็บขยะรอบชายฝั่ง ดำน้ำเก็บขยะ และปลูกปะการังใต้ท้องทะเลในครั้งนี้ นอกจากจะได้ดูแลรักษาระบบนิเวศน์ทางทะเลแล้ว ยังถือเป็นการย้ำเตือนให้ชาวบ้านโดยรอบได้เห็นแล้วมีความรู้สึกหวงแหน ต้องการร่วมกันดูแลรักษพื้นถิ่นของตัวเองมากขึ้น

นอกจากนี้ ผบช.ก. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ ผบก.รน., คุณอรุณี เชาวนาศัย, คุณสไบนาง ฉัตรธนเดช รองประธานชมรมแม่บ้าน บช.ก., คุณดรุณวรรณ พึ่งทรัพย์ และคณะแม่บ้าน บช.ก.
ร่วมกันมอบอุปกรณ์ก่อสร้าง สีทาบ้าน และเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) โดยมี นางสาวสถาพร ละวิโรจน์ ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา10 (บ้านเกาะล้าน) และนักเรียนเป็นตัวแทนร่วมรับมอบ
ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) เมืองพัทยา จว.ชลบุรี จากนั้นได้ร่วมกันเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่เกาะล้าน จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนตามพระราโชบายของโครงการจิตอาสาพระราชทาน