ผู้การตำรวจสื่อสาร มอบโล่เกียรติคุณ “คนดี คิดดี สังคมดี”

วันนี้ (25 ก.ค. 2565) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ (สวพ.91) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลในการทำความดี และคัดเลือกประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่นำทรัพย์สินมามอบให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ในรอบเดือน เพื่อคัดเลือก และมอบโล่ประกาศกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคล ประชาชนและหน่วยงานที่คิดดี ทำดี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.ส่งเสริมให้บุคคลประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ร่วมกันกระทำความดี
2.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม
3.นำเสนอเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ให้เป็นตัวอย่างของการทำความดี การเสียสละ
สำหรับในเดือนที่ผ่านมา กองตำรวจสื่อสาร ได้ร่วมกับ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์ แอนด์ ซันส์ จำกัด
ผู้แบ่งเวลาในการดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียง สวพ.91 คัดเลือก บุคคลผู้กระทำความดี
จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย
ในโอกาสนี้ พล.ต.ต.อธิศวิส กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมามอบรางวัลให้คนกระทำความดี เพื่อสังคม ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์(สวพ.91) เป็นสื่อกลางในการประสานงาน ระหว่าง ประชาชนกับประชาชน ประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ กับประชาชน เพื่อนำสิ่งดีๆมาส่งมอบให้แก่กัน การยกย่องคนทำความดี เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง และเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมยินดีที่จะเชิดชูคนดีให้เป็นที่รับรู้ เพื่อเป็นแบบอย่าง และกำลังใจให้คนดีได้ภาคภูมิใจในความถูกต้องที่ได้กระทำ โดยเฉพาะการส่งมอบของที่สูญหายให้กลับสู่เจ้าของ แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ของผู้คนในสังคม