บิ๊กโจ๊กชื่นชม สภ.เมืองสุโขทัย Smart Safety Zone 4.0 เข้าเป้าอันดับ 3 ของประเทศ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รอง ผบช.ภ.6,คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นโรงพักนำร่อง หนึ่งในร้อยสถานีตำรวจ ระยะที่ 2 ประจำปี 2565 ตลอดจนติดตามความคืบหน้า ในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ืผบก.ภ.จว.สุโขทัย พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย.พ.ต.อ.ไพบูลย์ กาศอุดม ผกก.สภ.เมืองสุโขทัย. พ.ต.ท.ลักษณ์ รัตนถาวร รอง ผกก.ป.สภ.และภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสุโขทัย ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แนะ ที่ห้องประชุม 1ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย โอกาสนี้พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวชื่นชมสภ.เมืองสุโขทัยที่ผลการประเมินจัดอยู่ในท๊อป 3 ของประเทศ และเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีและไอทีเป็นอย่างดี และยังมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ทำให้ประชาชนเกิดการรับรู้การทำงานของตำรวจได้เป็นอย่างดีและถูกเป้าประสงค์


สำหรับที่มาของโครงการ Smart Safety Zone 4.0 เป็นแนวคิดริเริ่มของ ผบ.ตร.ท่านปัจจุบันพลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ที่ต่อยอดมาจากตำรวจชุมชนสัมพันธ์เดิม แต่เมื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ มีมากขึ้น ทำให้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปอาชญากรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น อาชญากรรมมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมออนไลน์ การพนันรูปแบบต่างๆ การหลอกลวงลงทุน Romance Scam( Call Center) ทางพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้ริเริ่มโครงการ Smart Safety Zone 4.0 แต่เดิมมีแค่ตำรวจกับประชาชนโดยได้เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตำรวจประชาชนและเทคโนโลยี อันเป็นที่มาของโครงการนี้


ซึ่งโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสุโขทัยมีพื้นที่เป้าหมาย 0.64 ตร.กม. 3 ชุมชน ได้แก่ชุมชนราชธานี ชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนวิเชียรจำนงค์ สถานที่สำคัญในเขต Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสุโขทัย มีโรงเรียน 2 แห่ง ธนาคาร ร้านค้าทอง 9 ตลาด วัด โรงเรียน ส่วนราชการ ได้รับงบประมาณจากอบจ.สุโขทัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนในพื้นที่ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมทั้งสิ้น 8,965,000 บาท ทำให้มีอุปกรณ์ครบจุดพร้อมให้บริการประชาชน และเป็นที่พอใจของประชาชน อีกทั้ง สภ.เมืองสุโขทัย ร่วมบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน Big 6 และวิเคราะห์อาชญากรรมเป็นประจำทุกเดือนได้ดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ นำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน เหตุอาชญากรรมในพื้นที่โครงการดังนี้ 1. ห้องศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการ ccoc 2. กล้องวงจรปิด ccoc ที่ควบคุมพื้นที่ทั้งหมด 3. สายตรวจโดรนสำหรับหาข่าวและสังเกตการณ์ 4. ตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS 5. ตู้แดง QR Code สแกนผ่าน Application Police 4.0 และ 6. การรับแจ้งเหตุผ่าน Application Police I lert you และ LINE OA ส่วน 7. มีหน้าจอแสดงพิกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่โดยใช้ Life 360
และจากการสำรวจความหวาดกลัวและความเชื่อมั่น หรือ People pole Smart Safety Zone4.0 สภ.เมืองสุโขทัย ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2565

  1. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนมีสถิติที่ลดลงเรื่อยๆในแต่ละเดือน ผ่านตัวชี้วัด ที่ สตช.กำหนดน้อยกว่าร้อยละ 40% ลงมา
  2. ระดับความพึงพอใจต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของตำรวจมีสถิติที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละเดือนผ่านตามตัวชี้วัดที่ สตช. กำหนดมากกว่าร้อยละ 80% ขึ้นไป
    ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย