ตำรวจภ.1 จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันหยุด

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 22 ก.ค.65) เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบช.ภ.1 และ ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.1 ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ในพื้นที่ ภ.1 ห้วงระหว่างวันที่ 22 ก.ค.65 – 5 ส.ค.65


เนื่องจาก รัฐบาลได้ประกาศให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้คนร้ายอาศัยช่วงวันหยุดยาว ก่ออาชญากรรมขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ ทรัพย์สิน อาชญากรรมประเภทต่างๆ รวมถึงการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน และยาเสพติด เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม อีกทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ ภ.1 จึงกำหนดให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย ลดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการก่อความไม่สงบเรียบร้อยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวและต่อเนื่องนี้


โดยมี รอง ผบก.ที่รับผิดชอบงาน และข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมจำนวน 230 นาย รถยนต์สายตรวจและรถยนต์ปฏิบัติการพิเศษ 13 คัน รถจักรยานยนต์ 50 คัน ร่วมพิธีฯ ณ ลานปราบไพรีอริศัตรูพ่าย ภ.1