ตชด. จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 21 ก.ค.65 ณ ห้องประชุม 101 อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพลตำรวจตรี ยงเกียรติ มนปราณีต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจตรี ณพล บุญประสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยตำรวจตระเวนชายแดนจิตอาสา ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง เข้าร่วมกิจกรรม 66 คน ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 21,800 ซีซี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลราชวิถี จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)