ผอ.ศพดส.ตร. เผย กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯประกาศให้ประเทศไทยเลื่อนอันดับชั้นเป็น Tier 2

“ผอ.ศพดส.ตร.”เผย กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯประกาศให้ประเทศไทยเลื่อนอันดับชั้นเป็น Tier 2 หลัง ผบ.ตร.สั่งบูรณาการเข้มปราบปรามค้ามนุษย์จริงจังต่อเนื่อง ลั่น..!! ต้องลุยต่อเพื่อเลื่อนอันดับให้ดีขึ้นต่อไป

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป.) และผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีประกาศรายงานสถานการณ์ การค้ามนุษย์ ประจำปี 2565(Trafficking In Persons Report 2022)เมื่อวันอังคารที่ 19 ก.ค.2565 เวลา 12.00 น.(ตามเวลา กรุงวอชิงตัน)ว่าประเทศไทยได้เลื่อนอันดับ จากเดิม Tier 2 Watch List ขึ้นเป็น อันดับ Tier 2

สำหรับผลงานการงานการปราบปรามการค้ามนุษย์นี้ถือได้ว่าเป็นผลงานจาก นโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่ได้สั่งกำชับถึงกรณีดังกล่าวตลอดมา พร้อมต้องขอยกเครดิตให้ภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันบูรณาการกันอย่างจริงจังตลอดมา ต้องขอขอบคุณ ผู้ใต้บังคับชาทุกนาย รวมถึงหน่วยงานอื่นๆทุกหน่วยงานที่ได้ทุ่มเทสรรพกำลังร่วมกันจนได้เลื่อนอันดับขึ้นเป็น Tier 2 ในครั้งนี้

ผอ.ศพดส.ตร. กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ประเทศไทยได้ถูกยกระดับขึ้นเป็น Tier 2 นั้น เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความพยายามเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาการรายงานปี 2564 และเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แล้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้สั่งกำชับการสืบสวนคดีค้ามนุษย์มีจำนวนเพิ่มขึ้น การพัฒนากลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism: NRM) และระยะเวลาการฟื้นฟูไตร่ตรอง (Reflection Period) มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามมาตรา 6/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการริเริ่มสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 17 คน ที่ถูกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และพิพากษาลงโทษจำคุก จำนวน 2 คน รวมถึงภาครัฐบาลจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แห่งใหม่ พร้อมทั้งมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานตรวจแรงงานในการส่งต่อกรณีที่อาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ไปยังทีมสหวิชาชีพ และการระบุตัวผู้เสียหายได้จำนวนมากกว่าปี 2564 ซึ่งทาง ศพดส.ตร.และภาคีเครือข่ายต่างๆจะดำเนินการถึงกรณีดังกล่าวอย่างจริงจัง อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้อยู่ในอับดับที่ดีกว่า ที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ต่อไป “ผอ.ศพดส.ตร. กล่าว”