บช.ตำรวจท่องเที่ยว จัดการฝึกและประกวดการฝึกประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. พล.ต.ท. สมบัติ หวังดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานการจัดการฝึกและประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจประจำปี 2565 ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยภายในงานมี พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์ ผบก.อก.บช.ทท. พล.ต.ต.ธวัช ปิ่นประยงค์ ผบก.ทท.1 พ.ต.อ. ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.1 บก.ทท.1 และข้าราชกการตำรวจท่องเที่ยวที่เข้ารับการฝึกให้การต้อนรับ

ทางพ.ต.อ. ปิยรัช กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและปราบปรามเหตุที่ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ประกอบกับสถานการณ์ ในปัจจุบันมีเหตุคนคุ้มคลั่งใช้อาวุธทำร้ายประชาชนเกิดขึ้นบ่อยและมีแนวโน้วเพิ่มขึ้นอย่างมา ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีการบาดเจ็บในการเข้าระงับเหตุ ดังตัวอย่างลำสุดที่ประเทศจีนมีชายคุ้มคลั่งใช้มีด ทำร้ายประชาชนที่อยู่ในโรงพยาบาลมีผู้ได้รับบาดเจ็บไป 4 ราย ซึ่งจากเหตุดังกล่าว สาเหตุเกิดจากความเครียดทางเศรษฐกิจ โรคระบาดและปัจจัยอื่นๆ

ด้วยเหตุนี้ทางกก.1 บก.ทท.1 ซึ่งมีภารกิจในการออกตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกปฏิบัติให้ถูกยุทธวิธีในการเข้าระงับเหตุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และลดการสูญเสีย อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดำนินคดีทางศาล และถูกหลักสิทธิมนุษยชน เช่น เจ้าหน้าที่ได้แสดงตนหรือไม่, แจ้งเตือนผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับหรือไม่ในสิ่งที่จะทำร้ายเขา ได้ใช้ยุทธวิธีตามชั้นตอนจากความรุนแรงน้อยไปสู่ความรุนแรงมากเหมาะสม หรือไม่/ หลังจากใช้กำลังระงับเหตุแล้วมีขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมในการควบคุมหรือไม่ เป็นต้น ขณะเดียวกันการฝึก เพื่อควบคุมความประพฤติระเบียบวินัยสำหรับข้าราชการตำรวจ และเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามยุทธวิธีตำรวจเป็นไปตามลำดับขั้นตอนยุทธวิธี ทักษะการใช้อาวุธและอุปกรณ์ การวางกำลัง การเคลื่อนที่ ความปลอดภัย การปฏิบัติงานเป็นทีมการูตัดสินใจเฉพาะหน้า ความเร็วในการตอบโต้สถานการณ์ความสำเร็จของภารกิจ เป็นต้น