“บิ๊กโจ๊ก” ลงพื้นที่ประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองนครสวรรค์

วันที่ 14 ก.ค. 65 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภพพล จักกะพาก ,คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงพักนำร่อง หนึ่งในร้อยสถานีตำรวจ เฟสที่ 2 ตามโครงการนี้ ตลอดจนติดตามความคืบหน้า ในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รอง ผบช.ภ.6,พ.ต.อ.โกมินทร์ สิงห์ขาว,พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง,พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์, พ.ต.อ.เสฎฐวุฒิ รอดจันทร์ ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ และภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองนครสวรรค์ (Big 6) ให้การต้อนรับ ดังนี้ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายวันชัย พรกระแส ปลัดอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายณัฐวุฒิ จีนมหันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เทศบาลนครนครสวรรค์ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายสุนันท์ วิริยะสุขเจริญ ประธานชุมชนดาวดึงส์ นายบุญเพ็ญ จันทร์สืบแถว ประธานชุมชนหัวเมืองพัฒนา นางสาว ดวงแข เพียแค ประธานชุมชนวิมานแมน นายเจนต์เจริญ แย้มวัฒนาเจริญ ประธานชุมชนจำลองวิทย์ นายจรัส เวียงคำ ประธานชุมชนหิมพานต์


พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการโครงการ และสาธิตการปฏิบัติการที่สำคัญในโครงการ
สำหรับที่มาของโครงการ Smart Safety Zone 4.0 เป็นแนวคิดริเริ่มของ ผบ.ตร.ท่านปัจจุบัน ที่ต่อยอดมาจากตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เดิม สตช. มีโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นเรื่องระหว่าง ตำรวจกับประชาชน ที่จะทำให้ประชาชนรักและเข้าใจตำรวจ เมื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น เข้ามาทำให้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปอาชญากรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น อาชญากรรมมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมออนไลน์ การพนันรูปแบบต่างๆ การหลอกลวงลงทุน Romance Scam( Call Center) ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้ริเริ่มโครงการ Smart Safety Zone 4.0 แต่เดิมมีแค่ตำรวจกับประชาชนโดยได้เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตำรวจประชาชนและเทคโนโลยี อันเป็นที่มาของโครงการนี้

โครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองนครสวรรค์ มีพื้นที่เป้าหมาย 1.42 ตร.กม. “ชุมชนดาวดึงส์, ชุมชนหัวเมืองพัฒนา ,ชุมชุนวิมานแมน ,ชุมชนจำลองวิทย์ ,ชุมชนหัวเมืองพัฒนา” มีจำนวนประชากรประมาณ 2,500 คน
สถานที่สำคัญในเขต Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองนครสวรรค์