โรงเรียนนายร้อยตำรวจ คว้าแชมป์ 3 สมัย การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระดับโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ประจำปี 2565

วานนี้ (6 ก.ค. 2565) ที่กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระดับโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ประจำปี 2565 จัดขึ้นเป็นปีที่5 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ให้กับนักเรียนทหาร ,ตำรวจ โดยมี พล.ต.ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้มอบรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้

ซึ่งผลการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระดับโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ประจำปี 2565 ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ทีม FifthHUNTER จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ 3,000 คะแนน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม IE_N3V3R_D1E จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ 2,000 คะแนน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม CyberWarior จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ 2,000 คะแนน
    ส่วนผลการแข่งขันอื่นๆ ในส่วนตัวแทนจากตำรวจ ได้แก่ ทีม SixthHUNTER จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้อันดับที่ 4 ได้ 1,900 คะแนน ทีม SeventhHUNTER จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้อันดับที่ 6 ได้ 900 คะแนน และทีม CPTD_BabyHunter จากกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางได้อันดับ 9 ได้ 600 คะแนน (เป็นทีมโรงเรียนระดับชั้นประทวนโรงเรียนเดียวที่ทำคะแนนติด Top 10)

โดยในปีนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 23 ทีม จาก 9 สถาบัน ซึ่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นได้แชมป์ 3 สมัยติดต่อกัน

รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดเผยว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้ความสำคัญกับชมรม Cyber club อย่างมาก สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน ให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ อีกทั้งยังถือเป็นการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วย