ผบช.ทท. เข้าร่วม “งาน Thailand Moving Togethe: กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง” ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ


วันที่ 4 ก.ค.2565 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. เข้าร่วม “งาน Thailand Moving Togethe: กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมควบคุมโรคได้ดำเนินโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระยะหลังการระบาดโรคโควิด 19 Post pandemic (Endemic approach) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อม วางแนวทางและนำไปสู่การดำเนินงานเพื่อให้คนไทยและภาคธุรกิจต่าง ๆ กลับมามีชีวิตชีวา และมีความปกติสุขรวมทั้งอยู่ร่วมกับโรคโควิต 19ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือกระทรวงคมนาคม และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฯ ในการนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วย