ผบ.ตร. ร่วมรับฟังสรุปการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดียาเสพติดเฉพาะทาง ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผบ.ตร.เข้ารับฟังการบรรยายผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และมอบเกียรติบัตรในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดียาเสพติดเฉพาะทาง ให้กับข้าราชการตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด (ปส.) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) , สำนักงาน ปปง., ศุลกากร, และ ศูนย์รักษาความปลอดภัย จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม

วันที่1 ก.ค. 65 ที่ ห้องประสารราชกิจ อาคารประสารราชกิจ สามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธานในการรับฟังการบรรยาผลงานของผู้เข้ารับการฝึกในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดียาเสพติดเฉพาะทาง ระหว่างวันที่ 6 – 30 มิ.ย. 65 (เว้นวันหยุดราชการ) รวมจำนวน 19 วัน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในพิธีปิดโครงการอีกด้วย โดยมี พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. และข้าราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการสืบสวนคดียาเสพติดในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือพิเศษและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้น ทำให้การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนให้เท่าทันเทคโนโลยีตลอดเวลาเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแก่กัน และสิ่งสำคัญคือการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามคดียาเสพติดอย่างครบทุกกระบวนการ พร้อมสามารถถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 70 คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ในสังกัด บช.น., ภ.1 – 9 และ บช.ปส.

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวน จาก สำนักงาน ป.ป.ส., สำนักงาน ปปง., ศุลกากร, และ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาให้ความรู้และฝึกฝนให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการอบรมในหัวข้อที่จำเป็นต่อการสืบสวนปราบปรามคดียาเสพติดในปัจจุบัน ดังนี้ อุดมการณ์ จิตวิญญาณ และการอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสืบสวน, สินทรัพย์ดิจิทัล และ Cryptocurrency ในการสืบสวนและติดตามทรัพย์สิน, การรักษาสถานที่เกิดเหตุและการรวบรวมพยานหลักฐาน, การซักถามและสอบปากคำ (การขยายผลและการสอบสวน), การสืบสวนคดียาเสพติดโดยการใช้เทคโนโลยี (การใช้ระบบ LPR และ Facedetective, การใช้ระบบ Big Data และ AI วิเคราะห์ข้อมูล), การวางแผนการสืบสวนคดียาเสพติด, การวางแผนตรวจค้นและจับกุม, เทคนิคการสืบสวนคดียาเสพติด, การใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนคดียาเสพติด (การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล/เส้นทางการเงิน/ธุรกรรมทางการเงิน/ระบบโทรศัพท์พื้นฐานและระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่), การสืบสวนคดียาเสพติดเฉพาะทาง (กรณีศึกษา/Workshop ได้แก่ การสืบสวนคดียาเสพติดระหว่างประเทศ “การทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานในท่าเรือกรุงเทพฯ”/การยึดทรัพย์สินในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด/การสืบสวนคดียาเสพติดกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์/เทคนิคการขยายผล/การสืบสวนคดียาเสพติดโดยการใช้เทคโนโลยี/การใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนคดียาเสพติด), วงรอบข่าวกรองยาเสพติด, งานข่าวกรองยาเสพติด, ยุทธวิธีในการสืบสวนคดียาเสพติด เป็นต้น

ผบ.ตร. กล่าวว่า หลายคนมีพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว จงภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นตัวแทนของหน่วยงาน อยากให้เก็บเกี่ยวความรู้ข้อบกพร่องที่ได้รับครูผู้ฝึก และพึงระลึกไว้เสมอว่าเราอยู่ในสายอาชีพที่ต้องพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงาน พัฒนาความรู้ต่างๆต่อเนื่องต่อไป ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมไทย การปราบปรามก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ปัญหาคลี่คลายไปได้บ้าง แต่ยังคงมีอีกหลายมิติที่ยังต้องทำควบคู่ไปด้วย จึงอยากให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านพึงระลึกว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของสังคม ดังนั้นต้องนำองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด