ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจครบรอบ 90 ปี

วันนี้ (1 ก.ค.65) เวลา 07.00 น. ณ ลานสรัลนุช สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พลตำรวจโท วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ครบรอบ 90 ปี โดยมี พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ อดีต ผบช.สพฐ.ตร.  พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข อดีต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร. ในสังกัดสำนักพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พร้อมกับข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า เข้าร่วมในพิธี

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมวีดิทัศน์วันสถาปนา สพฐ.ตร. ที่แสดงถึงความเป็นมา และความสำคัญของหน่วยงาน ที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมพัฒนาหน่วยงานจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. มาโดยตลอด

ทั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบประกาศเกียรติคุณ และบัตรกำนัลที่พัก “The Cop Seminar & Resort” ที่พักตากอากาศบางละมุง ให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ตำรวจดี ผู้เป็นที่รักของหน่วยงาน”

ในส่วนกลาง รวมจำนวน 8 นาย และในส่วนภูมิภาค ศพฐ. 1 – 10 หัวหน้าหน่วยหรือผู้แทนเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณผ่านระบบ VDO Conference พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป