พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ตรวจประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสงขลา

วันที่ 30 มิ.ย. 65 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0  พร้อมด้วย พล.ต.ต.พนัญชัย  ชื่นใจธรรม รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.ภพพล จักกะพาก ผบก.ผค.สยศ.ตร., พ.ต.อ.กัมพล  รัตนประทีป รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร , พ.ต.อ.พงศ์ธร  พงศ์รัชตนันทน์ ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.บช.น., พ.ต.อ.อาริศ  คูประสิทธิ์รัตน์ ผกก.สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี . พ.ต.อ.พงษ์พิเชษฐ์  นิลจันทร์ ผกก.ฝผ.5 บก.อก.บช.ทท. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสงขลา  ซึ่งเป็นโรงพักนำร่อง หนึ่งในร้อยสถานีตำรวจ เฟสที่ 2 ตามโครงการนี้ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี พล.ต.ต.กฤษฎา  แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.อาชาน  จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา , พ.ต.อ.กิตติชัย  สังขถาวร รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา , พ.ต.อ.ภูวรา  แก้วพารัตน์  ผกก.สภ.เมืองสงขลา และ ภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสงขลา  (Big 6) ให้การต้อนรับ ดังนี้ 1. นายปรีชัย  มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 2. นายวิวัฒน์  สุขศิริ ปลัดเทศบาลนครสงขลา รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 3. นายรัฎฐา  เนตรสว่าง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสงขลา 4. นายชัยยุทธ  เสาวคนธ์  กำนัน ต.เกาะยอ  ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสงขลา 5. นายศุภกิจ  ยอดแก้ว  ผจก.ฝ่ายการขายและปฎิบัติลูกค้าเขตภาคใต้ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ   จำกัดมหาชน  6. นายครรชิต  นนทสุวรรณ  ประธานชุมชนศรีสุดา อ.เมือง จว.สงขลา 7. นายวิศิษฐ์  อรุโณประโยชน์  ผจก.ห้างลิวิวัฒน์สงขลา  8. นายสมพร  หาญณรงค์  ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการโครงการ และสาธิตการปฏิบัติการที่สำคัญในโครงการ

สำหรับที่มาของโครงการ Smart Safety Zone 4.0 เป็นแนวคิดริเริ่มของ ผบ.ตร.ท่านปัจจุบัน ที่ต่อยอดมาจากตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เดิม สตช. มีโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นเรื่องระหว่าง ตำรวจกับประชาชน ที่จะทำให้ประชาชน รักและเข้าใจตำรวจ เมื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น เข้ามาทำให้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปอาชญากรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น อาชญากรรมมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมออนไลน์ การพนันรูปแบบต่างๆ การหลอกลวงลงทุน Romance Scam( Call Center) ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้ริเริ่มโครงการ Smart Safety Zone 4.0 แต่เดิมมีแค่ตำรวจกับประชาชนโดยได้เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตำรวจประชาชนและเทคโนโลยี อันเป็นที่มาของโครงการนี้

 โครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสงขลา  มีพื้นที่เป้าหมาย  1.30   ตร.กม.  “ ชุมชนศรีสุดา ,ชุมชนวัดไทรงาม , ชุมชนหลังตำหนักเขาน้อย , ชุมชนวัดตีนเมรุ ,  ตลาดทรัพย์สิน , แหล่งรวมธนาคาร ร้านทอง และสถานที่ราชการ ”   มีจำนวนประชากร  4,328   คน  เพศชาย 2,002 คน  เพศหญิง 2,326  คน สถานที่สำคัญในเขต Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสงขลา 1. ส่วนราชการ 6 แห่ง  2. สถานศึกษา   7  แห่ง 3. สถานกงสุล  3  แห่ง 4.ชุมชน  4  แห่ง  5. ตลาดสด 1 แห่ง   6. ธนาคาร 6 แห่ง

สภ.เมืองสงขลา ร่วมบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน Big 6 และวิเคราะห์อาชญากรรม แก้ไขปัญหาชุมชนตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันอาชญากรรมเป็นประจำทุกเดือน สภ.เมืองสงขลา ได้ดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0     โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ นำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน เหตุอาชญากรรมในพื้นที่โครงการดังนี้  1. ห้องศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการ ccoc  2. กล้องวงจรปิด ccoc ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  3. สายตรวจโดรนสำหรับหาข่าวและสังเกตการณ์  4. ตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS  5. ตู้แดง QR Code สแกนผ่าน Application Police 4.0  6. การรับแจ้งเหตุผ่าน Application Police I lert you และ LINE OA  7. มีหน้าจอแสดงพิกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่โดยใช้ Life 360 การประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ทั้งออนไลน์และออฟไลน์มีดังนี้  1. ใช้ Application LINE official account  2. ใช้ Application line Smart Safety Zone 4.0 ตาสับปะรด    3. Application facebook  4. Application Instagram  5. Application tiktok

6. Application YouTube  7. ป้ายไวนิลแผ่นพับสติ๊กเกอร์ประกอบการเดินเท้าประชาสัมพันธ์โครงการ  8. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางทีวีหนังสือพิมพ์ จอดิจิตอลขนาดใหญ่

เดินเท้าตรวจเยี่ยมชุมชนศรีสุดา  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯสอบถามปัญหา อุปสรรค เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาโครงการฯ ต่อไป จากการสำรวจ People poll Smart Safety Zone4.0 สภ.เมืองสงขลา  ของประชาชนในพื้นที่โครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม  2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2565  1. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนมีสถิติที่ลดลงเรื่อย ๆ ในแต่ละเดือนผ่านตัวชี้วัด ที่ สตช.กำหนดน้อยกว่าร้อยละ 40% ลงมา  2. ระดับความพึงพอใจต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของตำรวจมีสถิติที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละเดือนผ่านตามตัวชี้วัดที่ สตช. กำหนดมากกว่าร้อยละ 80% ขึ้นไป

บัญชีรายชื่อเครือข่าย ภาครัฐและเอกชน Big 6 1. นายปรีชัย  มาละวรรณโณ  / ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 2. นายวิวัฒน์  สุขศิริ  /  ปลัดเทศบาลนครสงขลา รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 3. นายรัฎฐา  เนตรสว่าง /  ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสงขลา 4. นายชัยยุทธ  เสาวคนธ์  /   กำนัน ต.เกาะยอ  ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสงขลา 5. นายศุภกิจ  ยอดแก้ว  /   ผจก.ฝ่ายการขายและปฎิบัติการลูกค้าเขตภาคใต้ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ   จำกัดมหาชน  6. นายครรชิต  นนทสุวรรณ  /  ประธานชุมชนศรีสุดา อ.เมือง จว.สงขลา 7. นายวิศิษฐ์  อรุโณประโยชน์  /  ผจก.หางลิวิวัฒน์สงขลา  8. นายสมพร  หาญณรงค์  /   ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสงขลา