เปิดประเทศ ทางการไทย มาเลเซีย เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทั้ง 2 ประเทศ

ผบก.รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย และคณะ เดินทางมากระชับความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทั้ง 2 ประเทศ พร้อมเยี่ยมชมขั้นตอนการจัดทำประจำประชาชนและหนังสือเดินทาง และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรม ทุกรูปแบบที่กระทบต่อความมั่นคงของทั้ง 2 ประเทศ


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยกองกำลังในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ พล.ต.ท.พิเศษดาโต๊ะ ปาลาวันเมียวฟาริดอัลอักซาร์ เบ็ญวาฮิด ผบก.รัฐเปรัค พล.ต.ต.ดาโต๊ะ ปาลาวัน อันนูวา เบ็ญอุสมัน หัวหน้าป้องกันปราบปราม รัฐเปรัค พล.ต.ต.ซาวือลี เบ็ญดาโต๊ะกาฮา หน.งานสันติบาล รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย และคณะ ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง และได้มอบของที่ระลึกแก่นายอำเภอเบตง พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และการจัดทำหนังสือเดินทาง พร้อม มอบบัตรประชาชนให้ผู้มารับบัตรประชาชนและสอบถามขั้นตอนต่างๆ


ต่อมา เวลา 09.30 น. เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรเบตง โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง ข้าราชการตำรวจ และนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ร่วมต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรเบตง และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมและสั่งการกล้องวงจรปิด และระบบ CCOC พร้อมทั้งฟังการบรรยายสรุปจาก พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง ในการดูแลพื้นที่เมืองเบตงเกี่ยวกับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรม ทุกรูปแบบที่กระทบต่อความมั่นคงของทั้ง 2 ประเทศ