พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ลงพื้นที่ประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.บางแก้ว ภ.จว.สมุทรปราการ

วันที่ 20 มิ.ย. 65 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผบ.ตร.ประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 พร้อมด้วยพล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบช.ภ.1 พ.ต.อ.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ  พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจ เยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.บางแก้ว ซึ่งเป็นโรงพักนำร่อง หนึ่งในร้อยสถานีตำรวจ เฟสที่2 ตามโครงการนี้ ตลอดจนติดตามความคืบหน้า ในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว และภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ. บางแก้ว(Big 6)ให้การต้อนรับ ดังนี้1.นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี  2.คุณวนิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธาน กต.ตร.สภ.บางแก้ว 3.ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สภบางแก้ว 4.นายวิรัตน์ แป้นแก้ว รองประธาน กต.ตร.สภ.บางแก้ว 5.นายสามารถ ต่วนจะโป๊ะ กต.ตร.สภ.บางแก้ว  6.นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว 7.นายอภิตรี ภูมิตรี รองปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว 8.นายพงษ์ศักดิ์ สุกศรี ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ปราการนิวส์โพสต์ 9.นายปฐพงศ์ พวงจันทร์ ผู้จัดการบริหารความปลอดภัยห้างสรรพสินค้าเมกา-บางนา 10.น.ส.เพชรณภัค นามแสงผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 11.นางทัศนี โพธิ์เงิน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 12.นายธนพศ กุลกิตติคุณ ตัวแทนภาคประชาชนชุมชนเมืองแก้ว พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการโครงการ และสาธิตการปฏิบัติการที่สำคัญในโครงการ

สำหรับที่มาของโครงการ Smart Safety Zone 4.0 เป็นแนวคิดริเริ่มของ ผบ.ตร.ท่านปัจจุบัน ที่ต่อยอดมาจากตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เดิม สตช. มีโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นเรื่องระหว่าง ตำรวจกับประชาชน ที่จะทำให้ประชาชน รักและเข้าใจตำรวจ เมื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น เข้ามาทำให้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปอาชญากรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น อาชญากรรมมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมออนไลน์ การพนันรูปแบบต่างๆ การหลอกลวงลงทุน Romance Scam( Call Center ท่านพล.ต.อ.สุวัฒน์แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้ริเริ่มโครงการ Smart Safety Zone 4.0 แต่เดิมมีแค่ตำรวจกับประชาชนโดยได้เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตำรวจประชาชนและเทคโนโลยี อันเป็นที่มาของโครงการนี้ โครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.บางแก้ว มีพื้นที่เป้าหมาย 1.76 ตร.กม.แบ่งเป็น  1.พื้นที่ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนาจ .95 ตร.กม.  2.ชุมชนเมืองแก้ว .81 ตร.กม. พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.บางแก้วอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางแก้วหมู่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี .จสมุทรปราการ

 สำหรับห้างเมกา-บางนา มีผู้ใช้บริการ 100,000 คนต่อวัน/วันธรรมดา 180,000 คนต่อวัน/วันหยุด ภายในห้างมีร้านจำหน่ายสินค้าและบริการจำนวน 900 ร้าน ชุมชนเมืองแก้ว มีครัวเรือน 168 ครัวเรือน ประชากร 553 คน การบูรณาการร่วมกัน มนส่วนของห้างเมกา-บางนาซึ่งเป็นพื้นที่แลนด์มาร์ค และเป็นหนึ่งใน Big 6 ของโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.บางแก้ว มีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นายปฏิบัติหน้าที่ประจำห้างเมกาบางนาตั้งแต่ห้างเปิด 10.00 น.ถึง 22.00 น.เป็นเวลาห้างปิด  2.ประสานการปฏิบัติกับห้องControl room CCTV ของห้างฯ 3.ประสานข้อมูลกับทางศูนย์ ccoc ของ สภ.บางแก้ว 4.ออกตรวจร่วมกัน ในการป้องปรามอาชญากรรมปฏิบัติตามโครงการ มีผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจมีผลการจับกุมมิจฉาชีพที่เข้ามาก่อเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ของประชาชนคู่มาใช้บริการได้ เป็นจำนวนหลายราย

สภ.บางแก้ว ร่วมบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน Big 6 และวิเคราะห์อาชญากรรมเป็นประจำทุกเดือน ทำกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning Day ปรับปรุงพื้นที่ในโครงการเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง สภ.บางแก้ว ได้ดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Two Zone 4.0 โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ นำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน เหตุอาชญากรรมในพื้นที่โครงการดังนี้ 1.ห้องศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการ ccoc 2.กล้องวงจรปิด cco C ที่ควบคุมพื้นที่ทั้งหมด 3.สายตรวจโดรนสำหรับหาข่าวและสังเกตการณ์ 4.ตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS 5.ตู้แดง QR Code สแกนผ่าน Application Police 4.0 6.การรับแจ้งเหตุผ่าน Application Police I lurt you และ LINE OA 7.มีหน้าจอแสดงพิกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่โดยใช้ Family 360

โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ทั้งออนไลน์และออฟไลน์มีดังนี้  1.ใช้ Application LINE official account  2.ใช้ Application line Smart Safety Zone 4.0 ตาสับปะรส     3.Application facebook

4.Application Instagram  5.Application tiktok   6.Application YouTube   7.ป้ายไวนิลแผ่นพับสติ๊กเกอร์ประกอบการเดินเท้าประชาสัมพันธ์โครงการ  8.ประชาสัมพันธ์ผ่านทางทีวีหนังสือพิมพ์ จอดิจิตอลขนาดใหญ่

จากการสำรวจ People pole Smart Safety Zone4.0 สภ.บางแก้ว ของประชาชนในพื้นที่โครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565  1.ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนมีสถิติที่ลดลงเรื่อยๆในแต่ละเดือนผ่านตัวชี้วัด ที่ สตช.กำหนดน้อยกว่าร้อยละ 40% ลงมา  2.ระดับความพึงพอใจต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของตำรวจมีสถิติที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละเดือนผ่านตามตัวชี้วัดที่ สตช.กำหนดมากกว่าร้อยละ 80% ขึ้นไป