พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ลงพื้นที่ประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สน.จักรวรรดิ

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย.65) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร./ประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ในระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ตร. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาตรวจและประเมินโครงการ สน.จักรวรรดิ ซึ่งเป็นสถานีตำรวจนำร่องของโครงการ โดยมี พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รอง. ผบช.น, พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6, พ.ต.อ. จักรเพชร เพชรพลอยนิล รอง.ผบก.น.6, พ.ต.อ. วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ ร่วมกับภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ ประกอบด้วย น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผอ.สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์, กต.ตร.สน.จักวรรดิ, ภาคประชาชน, ภาคธุรกิจ, หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สน.จักวรรดิ โดยมีการประเมินผลการดำเนินโครงการหลักๆ ดังนี้


1. การสำรวจความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ

2. ระดับการพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิตัล การติดตั้งกล้องวงจรปิด การเชื่อมต่อสัญญาณกล้องวงจรปิดมายังห้อง CCOC การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรับแจ้งเหตุ
3. การประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ออฟไลน์ และป้ายโฆษณา
4. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ Safety Zone

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการ จะได้ทำการประเมินตามความเป็นจริง ตาม 72 ตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน คัดเลือกจาก 30 สถานตำรวจนำร่องทั่วประเทศ และสถานีที่มีผลคะแนนสูงสุดในลำดับที่ 1-3 จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่วนสถานีที่ผลคะแนนลำดับ 4-10 จะได้รับเกียรติบัตร จาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565

โครงการนี้เป็นนโยบายหลักของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่ให้มีการนำเอานวัตกรรมต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการดูแลชุมชนและสังคมเข้ามาช่วยในการทำงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่จะทำให้พื้นที่ปลอดภัย เช่น การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตามอัตลักษณ์ของผู้ที่อาจจะเป็นภัยต่อประชาชน มีการวัดผลให้เป็นรูปธรรม ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน และด้านความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
สำหรับโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น เคยได้รับรางวัลระดับชาติ และระดับนานาชาติมาแล้วดังนี้ ได้รับรางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 และรางวัลระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (The Best Experience in Community Policing) ในงานประชุมสุดยอดตำรวจโลก (World Police Summit 2022) ที่มหานครดูไบ และเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรตำรวจที่มีผลงานในการพัฒนาแนวคิดตำรวจชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด

นอกจากนี้ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ลงพื้นที่เยาวราช และ สำเพ็ง เพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ บริเวณดังกล่าว