พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ตรวจประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ในพื้นที่สน.บางยี่ขัน

วันนี้ (16 มิย. 65) เวลา 19.00 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้เดินทางพร้อมคณะ เพื่อตรวจประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ในพื้นที่สน.บางยี่ขัน ซึ่งเป็นสถานีตำรวจนำร่องของโครงการฯ โดยมี พ.ต.อ.เจษฎา สวยสม รอง ผบก.น.7, พ.ต.อ.จารุวัตร สิงหศรีชัย ผกก.สน.บางยี่ขัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางยี่ขัน ร่วมกับภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ ประกอบด้วย กต.ตร.สน.บางยี่ขัน, ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1, ภาคประชาชน, ภาคธุรกิจ, หน่วยงานภาครัฐ และ สื่อมวลชน ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สน.บางยี่ขัน

นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลโครงการฯ ระยะที่2 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะกรรมการของโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ทำการประเมินผลการดำเนินโครงการ หลักๆดังนี้
1. การสำรวจความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
2. ระดับการพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิตัล การติดตั้งกล้องวงจรปิด การเชื่อมต่อสัญญาณกล้องวงจรปิดมายังห้อง CCOC การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรับแจ้งเหตุ
3. การประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ออฟไลน์ และป้ายโฆษณา
4. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ Safety Zone

อีกทั้งทางคณะกรรมการ จะได้ทำการประเมินตามความเป็นจริง ตามเกณฑ์การตัดสินทั้ง 72 ตัวชี้วัด โดยคัดเลือกจาก 30 สถานีตำรวจนำร่องทั่วประเทศ และสถานีตำรวจที่มีผลคะแนนสูงสุดในลำดับที่ 1-3 จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่วนสถานีตำรวจที่ผลคะแนนลำดับ 4-10 จะได้รับเกียรติบัตร จาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565

โครงการนี้เป็นนโยบายหลักของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่ให้มีการนำเอานวัตกรรมต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการดูแลชุมชนและสังคมเข้ามาช่วยในการทำงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่จะทำให้พื้นที่ปลอดภัย เช่น การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตามอัตลักษณ์ของผู้ที่อาจจะเป็นภัยต่อประชาชน มีการวัดผลให้เป็นรูปธรรม ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน และด้านความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
สำหรับโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น เคยได้รับรางวัลระดับชาติ และระดับนานาชาติมาแล้วดังนี้ ได้รับรางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 และรางวัลระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (The Best Experience in Community Policing) ในงานประชุมสุดยอดตำรวจโลก (World Police Summit 2022) ที่มหานครดูไบ และเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรตำรวจที่มีผลงานในการพัฒนาแนวคิดตำรวจชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด