ผู้ช่วยผบ.ตร. ติดตามโครงการ Stronger Together ในพื้นที่ สุโขทัย

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ชุมชนวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่เข้ารับการอบรมเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ในชุมชนวังหิน ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ได้จัดอบรมตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีข้าราชการตำรวจ และประชาชนหลายสาขาอาชีพ ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย มีความรู้ในการใช้สื่อโซเซียล และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม และเป็นที่ยอมรับของชุมชน เข้าร่วมการอบรม จำนวน 750 คน รวมทั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจในสังกัด และติดตามการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง


พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผบ.ตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผบ.ตร.รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ได้นำนโยบายของรัฐบาลกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างชุมชน และสังคมทั่วทั้งประเทศ ให้เกิดความสุข สงบเรียบร้อย ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริม รักษา ต่อยอดทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 กำหนดให้สถานีตำรวจทุกแห่งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการคัดเลือกประชาชนที่มีบทบาทในชุมชนสังคม เพื่อสะท้อนปัญหา ความต้องการ และความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกับ ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด สำหรับในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับฟังปัญหามานั้น ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในจังหวัดสุโขทัยในช่วงฤดูฝนในแม่น้ำยมไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำหรือที่กั้นน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอีกทั้งที่เจ็บปวดที่สุดคือในหน้าแล้งก็จะเกิดปัญหาเรื่องไม่มีแหล่งน้ำในทางทำกิน ซึ่งจะทำอย่างไรที่จะเก็บกักน้ำให้พี่น้องชาวสุโขทัยและเกษตรกร มีน้ำไปใช้ประกอบอาชีพทั้งปีได้ ซึ่งก็เป็นปัญหาหลักที่ชาวสุโขทัยได้เสนอมา


โดยในภาคเช้าพล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผบ.ตร.พร้อมคณะเดินทางร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน(Stronger Together) โดยมีพลตำรวจตรี พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมด้วยพลตำรวจตรี อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และตำรวจภูธรในพื้นที่ เข้าร่วมในการประชุม และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว
ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย