สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปราม ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้าอาวุธ เบล 1,000 กระบอก พบเงินหมุนเวียนกว่า 150 ล้าน

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(สส), พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร./ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร., พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.), พล.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดซ ผบช.ก/ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร. ), พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก., พล.ต.ต. สันติ ชัยนิรามัย รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก. ป., พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.มีชัย กำเนิดพรม รอง ผบก.ป.. พ.ต.อ.พั ฒนศั กดิ์ บุบผาสุวรรณ รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.ป., ว่าที่ พ.ต.อ.วิวัฒน์ จิตโสภากุล ผกก.3 บก.ป., พ.ต.ท.สิงห์ชัย ฐานไชยสิทธิ์ รอง ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ รอง ผกก.3 บก.ป., พ.ต.ท.พงศกร ตันอารีย์ รอง ผกก.3 บก.ป., พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เดชะพันธ์ รอง ผกก.3 บก.ป, พ.ต.ท.ภาณุมาศ แสงส่ง ปฏิบัติราชการ รอง ผกก.3 บก.ป. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ป.ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลในความผิดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอร.ตร.) พร้อมด้วย นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.สิทธิพร มีอาษา สว.กก.3 บก.ป., ว่าที่ พ.ต.ท.ศราวุธ ทองน้อย สว.กก.3 บก.ป, ว่าที่ พ.ต.ท.พชรเดช บุญฤทธิ์ สว.กก.1 บก.ป., ว่าที่พ.ต.ท.พิเชต ชมมณฑา สว.กก.2 บก.ป. พ.ต.ท.หัตถพล ทองคำ สว.กก.5 บก.ป., ว่าที่ พ.ต.ท.วาทิต จิตรจันทึก สว.กก.5 บก.ป., พ.ต.ต.ณัฐดนัย สีแขไตร สว.กก.3 บก.ป., พ.ต.ต.ธานุพันธ์ สุระสะ สว.กก.2 บก.ป., ว่าที่พ.ต.ต.พิชญา ทวิชศรี สว.กก.3 บก.ป. , ว่าที่ พ.ต.ต.กรพงศ์ วงษาลังการ สว.กก.2 บก.ป., ว่าที่ พ.ต.ต.อัครวุฒิ จันทร์เจริญ สว.กก.2 บก.ป., พ.ต.ต. สุขสิทธิ์ ประเสริฐ สว.กก.5 บก.ป., ร.ต.อ.ปรัชญานนท์ ยงยิ่ง รอง สว.กก.2 บก.ป., ร.ต.อ.อาธิรัตน์ ทิพย์เจริญ รองสว.กก.3 บก.ป. ร.ต.อ.สุวิจักขณ์ รัตนพันธ์ รอง สว.กก.3 บก.ป. ร.ต.อ.ณัฐพล ผลชอบ รอง สว.กก.5 บก.ป. และร.ต.ต.วิทยา สุทธิปัญโญ รอง สว.กก.3 บก.ป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 – 5 บก.ป.
ร่วมกันจับกุม

 1. นายดนุพล หรือเบล (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1120/2565
  ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคน
  ขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”
  สถานที่จับกุม บ้านพักบริเวณ หมู่ที่ 4 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  2.นายพลเทพ หรือบอม (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญาที่ 1121/2565
  ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคน
  ขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”
  สถานที่จับกุม บ้านพักบริเวณ หมู่ที่ 1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 2. นายดงพล (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 54/2565 ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้น
  การปฏิบัติมิชอบโดยเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต,เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับรองเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น, ปลอมและใช้เอกสารปลอม, ร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และร่วมกันส่งออกไปนอก
  ราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากร”
 3. นายสาวิตร (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
  มิชอบกลาง ที่ 53/2565 ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติมิชอบโดยเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต,
  เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับรองเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น, ปลอมและใช้เอกสารปลอม, ร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และร่วมกันส่งออกไปนอก
  ราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากร”
 4. น.ส.กรณิศ (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 55/2565 ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติมิชอบโดยเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต , เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับรองเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น, ปลอมและใช้เอกสารปลอม, ร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนหรือ
  เครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และร่วมกันส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากร”
 5. นายณฐกร (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 56/2565 ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น
  ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน เพื่อจูงใจในการกระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่, ร่วมกันจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือ
  เครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และร่วมกันส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากร”
 6. นายนพคุณ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 57/2565 ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือ
  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติ

ชอบกลาง ที 57/2565 ลง 10 มี. ย.2565 ชงต้องหาวากระทำความผิดฐาน “สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ร่วมกันจำหน่ายซึ่งอาวุธปีนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนท้องที่ และร่วมกันส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากร”

 1. นายสันติสุข (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและ
  ประพฤติมิชอบกลาง ที่ 58/2565 ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือ
  ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม, ร่วมกันจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และร่วมกันส่งออกไปนอก
  ราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากร”
 2. น.ส.ปวิย์ธิดา (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 59/2565 ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือ
  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม, ร่วมกันจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับ
  การค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และร่วมกันส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากร”
  10.นางชัชฎา (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 60/2565 ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละ
  เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม, ร่วมกันจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และร่วมกันส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธี
 3. นายอาทิตย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 61/2565 ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือ
  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ร่วมกันจำหน่ายซึ่งอาวุธปีนหรือเครื่องกระสุนปีนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนาย
  ทะเบียนท้องที่ และร่วมกันส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากร” และผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1 122/2565 ลง 10 มิ.ย. 2565 ฐานกระทำความผิด “ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดย
  การตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ละมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”
 4. นายธาดา (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
  ชอบกลาง ที่ 62/2565 ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือ
  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ร่วมกันจำหน่ายซึ่งอาวุธปีนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนาย
  ทะเบียนท้องที่ และร่วมกันส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากร” และผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1123/2565 ลง 10 มิ.ย. 2565 ฐานกระทำความผิด “ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดย
  ศุลกากร”

การตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ละมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”

 1. น.ส.ณภัทรารัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 63/2565 ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “สนับสนุนเจ้าพนักงาน
  ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต , ร่วมกันจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และร่วมกันส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากร” และ
  ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1125/2565 ลง 10 มิ.ย. 2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ละมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”
 2. MS. FAY (น.ส.ฝ้าย สงวนนามสกุล สัญชาติลาว อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 64/2565 ลง 10 มิ.ย.2565 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ
  หน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ร่วมกันจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต