ตร.ภ.7 จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 76 ปี

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 76 ปี ตำรวจภูธรภาค 7 เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วย วีรกรรมและความกล้าหาญของอดีตข้าราชการตำรวจ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสามัคคี

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่ตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 76 ปี ตำรวจภูธรภาค 7 โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ,รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ,พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ผู้ช่วย ผบ.ตร. , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตลอดจนอดีตผู้บังคับบัญชาภาค 7 ,ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม อัยการจังหวัด ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 สมาคมแม่บ้านตำรวจ ข้าราชการตำรวจ และนักเรียน นักศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธี

ซึ่งตำรวจภูธรภาค7 ได้กำหนดให้วันที่ 12 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 7 โดยปีนี้ครบรอบ 76 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วย วีรกรรม และความกล้าหาญของอดีตข้าราชการตำรวจ ที่ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7


พลตำรวจโท ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาตำรสจภูธรภาค 7 ได้มีการมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตร ธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ให้สามารถศึกษาได้จนถึงระดับปริญญาตรี มี 3 ประเภททุน ได้แก่ ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ระดับชั้นอนุบาลจนถึงปริญญาตรี รวม 24 ทุน ,ทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา ของข้าราชการตำรวจที่มีผลการเรียนดี 3.5 ขึ้นไป รวม 1,004 ทุน เป็นเงิน 3,217,500 บาท และทุนการศึกษาแก่บุตร -ธิดา ของข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติดีขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนทุนโดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ รวม 124 ทุน รวมเป็นเงิน 372,000 บาท