ตร. ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดเอื้อเฟื้อแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ใช้ทางข้ามหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา โปรดใช้ความระมัดระวังในทางข้ามเสมอ

วันที่ 27 พ.ค. 65 พล.ต.ต.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 ม.22 ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และต้องให้สิทธิแก่ คนเดินเท้าในทางข้าม ส่วนบทลงโทษที่ไม่หยุดให้คนข้าม บริเวณทางข้าม หรือบริเวณที่มีสัญญาณไฟจราจรแสดงสัญลักษณ์ให้คนข้ามถนนได้ มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ถ้าการไม่หยุดรถให้คนข้ามทำให้เกิดเหตุการณ์ เฉี่ยวชน จนทำให้ผู้เดินเท้าเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ผู้ขับขี่จะมีความผิด และได้รับโทษตามกฎหมายอื่นอีก นอกเหนือจากความผิด พ.ร.บ.จราจร ดังกล่าว

รองโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา เป็นเวลาเปิดเรียนของนักเรียนทุกช่วงชั้น รวมถึงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ จะทยอยเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ
ที่แม้จะมีทางข้ามที่ชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร รวมถึงอาสาจราจร ที่มีทั้งครู อาจารย์ และนักเรียน
ที่ช่วยกันอำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอดภัย เช่น มีการถือธงโบกแสดงสัญลักษณ์ว่ามีคนกำลังใช้ทางข้าม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบริเวณทางข้าม ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อไม่นานมานี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือมายังผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดปฏิบัติตามกฎจราจร ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และการเดินเท้า โดยเฉพาะผู้ขับขี่โปรดเอื้อเฟื้อแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ รวมถึงประชาชนทั่วไป ขอให้ชะลอความเร็วรถเมื่อใกล้ถึงทางข้าม หรือเห็นเครื่องหมายจราจรว่าเป็นทางข้ามหรือโรงเรียน และหยุดให้คนข้ามทางทุกครั้ง นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีกของผู้ที่ใช้ทางข้ามในขณะที่ใช้ทางข้ามหรือทางม้าลาย ขอให้มองซ้ายมองขวาทุกครั้งให้แน่ใจจริงๆ จึงเดินข้ามถนน ” รักษาวินัย และมีน้ำใจต่อกัน ป้องกันอุบัติเหตุจราจรได้เป็นอย่างดี”