ตร.ราชบุรี เปิดอาคารนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ ตร.ภ.จว.ราชบุรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

วันที่ 11 พ.ค.65 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี โดยมีพล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมประกอบพิธี ซึ่งอาคารนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จากเดิมเป็นอาคารโรงพักหลังเก่าของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเป็นอาคารไม้ที่มีความงดงาม จากนั้นได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 บูรณะปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยว ในรูปแบบนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

โดยได้ออกแบบเป็นอาคาร 1 ชั้น มีเสายกสูง ภายในอาคารเป็นกระจกรูปแบบทันสมัย ถูกแบ่งออกเป็นโซนๆ แต่ละโซนจะถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของกิจการตำรวจไทย เรื่องราวการเปลี่ยนผ่านหน้าที่จากกองทหารโปลิศมาเป็นตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี หลักฐานประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงการพิทักษ์สันติราษฎร์ของสังคมไทยผ่านยุทโธปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องแบบย้อนยุคจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการมีส่วนร่วมของตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีในการพัฒนาสังคม ส่งเสริม และสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ที่พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ ได้รวบรวมข้อมูล วัตถุ สิ่งของ ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับงานข้าราชการตำรวจ เพื่อให้ประชาชน ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ข้าราชการตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้ค้นคว้า ศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ของตำรวจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้อย่างด