ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ประดับว่าที่ร้อยตำรวจตรี ให้ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในพิธีประดับยศ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ให้กับข้าราชการตำรวจ ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปี ขึ้นไป ตามโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการตำรวจ ยศดาบตำรวจ เพื่อเสริมขวัญกำลังใจ ให้กับข้าราชการตำรวจ  โดยมี พล.ต.ต. วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง  และ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการตำรวจจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พันตำรวจเอก สิงหราช ป้องอติคุณ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานว่าด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ ได้มีนโยบายปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ ของข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจดังกล่าวโดยได้มีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเลื่อนตำแหน่งและยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอกโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสำเร็จการฝึกอบรมดังกล่าวจำนวน 519 ราย ซึ่งตำรวจภูธรภาค 1 ได้มีคำสั่งที่ 107/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรีทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 กล่าวว่า การเลื่อนตำแหน่ง ของ ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปี เป็นร้อยตำรวจตรี แบบเลื่อนไหล ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับตำรวจชั้นผู้น้อย รวมถึงครอบครัว ถือว่าเกียรติประวัติในการรับราชการตำรวจ จึงได้เดินทางมาประดับยศให้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นายตำรวจทั้ง 25 นาย สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองในวันนี้