โรงพักเมืองอ่างทองนำร่องพื้นที่ปลอดภัย”สมาร์ทเซฟตี้โซน4.0”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. คนที่ 12 ได้มีแนวคิดที่จะทำอย่างไร ให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย และให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาในตำรวจ จึงมีแนวความคิด โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ขึ้นโดยมีสถานีตำรวจทั่วประเทศ 15 สถานี เป็นสถานีตำรวจนำร่องโครงการ และได้มีการขยายโครงการเพิ่มอีก 100 สถานีทั่วประเทศ

จังหวัดอ่างทอง มีสถานีตำรวจภูธรทั้งหมด 11 สถานี ซึ่ง ภ.จว.อ่างทองได้คัดเลือกให้ สภ.เมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง เป็นสถานีตำรวจนำร่องสมาร์ทซิตี้โซน 4.0 (Krasang Smart Safety Zone 4.0) สภ.เมืองอ่างทองภายใต้บังเหียนของ พ.ต.อ.นัฎฐพงษ์ ศรีเพ็ญประภา ผกก.สภ.เมืองอ่างทองจึงได้กำหนดให้โซนพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเมืองอ่างทอง  เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ Krasang Smart Safety Zone 4.0 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจ สภ.เมืองอ่างทองโดยได้มีการนำเทคโนโลยีทันสมัย เข้ามาใช้ในงานตำรวจ เน้นการสร้างภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจกับชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พ.ต.อ.นัฎฐพงษ์ ศรีเพ็ญประภา ผกก.สภ.เมืองอ่างทอง กล่าวว่า ได้กำหนดให้โซนพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ Krasang Smart Safety Zone 4.0 และได้กำหนดแผนดำเนินงานให้ ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนายรับทราบ พร้อมดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และนำ ‘BIG SIX’ เข้ามาผนวกใช้ร่วมกันกับสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมถึงเหตุร้ายแรงต่างๆในชุมชน โดยก่อนหน้านี้ตำรวจเมืองอ่างทอง ได้ไปทำกิจกรรมและร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชนร่วมกับชาวชุมชน เสมือนตำรวจเป็นคนของชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นๆไปแล้ว รวมถึงตำรวจส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนที่มีภูมิลำเนาเกิดอยู่ในพื้นที่ และบางนายก็มีครอบครัวอยู่ในชุมชนนั้นๆด้วย จึงทำให้ตำรวจได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี นำมาซึ่งตำรวจสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะทุกภาคส่วนในสังคมได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจ ทั้งเรื่องการแจ้งเบาะแสคนร้าย และความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมร่วมกัน

พ.ต.อ.นัฎฐพงษ์ ศรีเพ็ญประภา ผกก.สภ.เมืองอ่างทอง กล่าวต่อว่ายังได้สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ การป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ การสร้างเครือข่ายตาสับปะรดในพื้นที่ เพื่อที่ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา การตรวจสอบพื้นที่ป้องกันอาชญากรรม การปรากฏภายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันเหตุร้าย ซึ่งแสดงถึงความพร้อมรับใช้ประชาชนได้อย่างทันท่วงที และมาตรการเชิงรุกปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิด รุกฆาต การนำเทคโนโลยีกล้อง CCTV ช่วยตรวจการณ์ ติดตั้งปุ่มแจ้งเตือนฉุกเฉิน SOS บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองตลาดสดเทศบาล2 และการติดตั้งระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน SOS ธนาคาร พร้อมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนห้องวิทยุสื่อสารของ สภ.เมืองอ่างทอง จากเดิมที่ใช้การสื่อสารในระบบอนาล็อค มาเป็นใช้ในระบบดิจิตอลควบคู่กัน ซึ่งได้มีการรวมเอาระบบกล้องวงจรปิด CCTV จากหน่วยงานราชการ ห้างร้านต่างๆ และบ้านเรืองของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ใช้ระบบเดียวกันกับระบบของ สภ.เมืองอ่างทองให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ เพื่อเชื่อมสัญญาณเข้ามาที่ห้องวิทยุสื่อสาร รวมทั้งแนะนำให้ส่องกล้องไปยังพื้นที่สาธารณะ โดยเราได้มีการเพิ่มไฟส่องสว่างในพื้นที่ล่อแหลม ที่ได้มีการต่อเชื่อมสัญญาณ SOS เข้ากับกล้องวงจรปิด CCTV เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นและเชื่อมสัญญาณกล้องมายังห้องวิทยุสื่อสาร ภาพจากกล้องจะส่งสัญญาณ SOS มาที่ห้องวิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการ คอยรายงานเหตุด่วนได้ทันท่วงที เพราะเรามีตำรวจปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง คอยควบคุมสั่งการได้ และประสานตำรวจสายตรวจและชุดสืบสวน เข้าตรวจสอบระงับเหตุได้ในทันที

นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการ Krasang Smart Safety Zone 4.0 การร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย การจัดตำรวจจิตอาสาร่วมพัฒนากับชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ ได้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างตามจุดบริเวณต่างๆในพื้นที่โครงการด้วย