พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง กรอบการดำเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Framework)

ตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มีดำริสั่งการให้ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประเทศ

วันนี้ 3 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง กรอบการดำเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Framework) ณ ห้องจูปิเตอร์ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. และผู้บังคับบัญชาระดับกองบัญชาการ หรือผู้แทนให้การต้อนรับ

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. กล่าวว่า ในปัจจุบันปัญหาเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตกเป็นเป้าหมายสำคัญของการถูกโจมตีทางไซเบอร์ อันมุ่งที่จะทำลายชื่อเสียง เรียกเงินค่าไถ่ หรือทดสอบความสามารถของผู้กระทำผิด หรือแม้แต่แสดงศักยภาพให้กลุ่มแฮกเกอร์ด้วยกัน โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นข้าราชการตำรวจระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 151 นาย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ประธานในพิธี กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ / หรือ ci (Critical Information Infrastructure) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.2562 เพื่อทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความมั่นคงปลอดภัยจากการถูกโจมตี ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีหน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายแห่งถูกโจมตี มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็เคยถูกโจมตีในลักษณะดังกล่าวจำนวนหลายครั้งเช่นกัน

การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลอดจนการให้ความรู้เชิงป้องกันเพื่อรับมือจากการโจมตีทางไซเบอร์ จากวิทยากร สำนักงานคณะกรรมการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายโดยตรง