“ปันรักษ์ คาเฟ่” สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร้านกาแฟ สร้างโอกาส สร้างกำลังใจพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน รร.ตชด.บนดอยสูง

 
 
พร้อมเปิดให้ลิ้มรสกาแฟหอมกรุ่นแล้ว ที่ “ปันรักษ์ คาเฟ่” ร้านกาแฟที่เกิดจากความตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ กับกาแฟจากดอยสูง “บ้านสามหมื่น” ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว และรอยยิ้มของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1
 
ปันรักษ์ คาเฟ่ (Punrak Cafe) สาขาแรก พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน นี้ โดยร้านตั้งอยู่ในบริเวณกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 
ปันรักษ์ คาเฟ่ เป็น “คาเฟ่” ที่สร้างจากความตั้งใจ โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำโดย “คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์” นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ หลังจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิด “ร้านปันรักษ์” ร้านค้าร้านแรกที่รวบรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ของที่ระลึก ของขวัญ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของดีประจำจังหวัด ตลอดจนของกินแสนอร่อย จากครอบครัวตำรวจทั่วประเทศ เปิดหน้าร้านในบริเวณโรงพยาบาลตำรวจไปแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ครั้งนี้ต่อยอดร้านปันรักษ์ เปิดร้าน “ปันรักษ์ คาเฟ่” ร้านกาแฟบรรยากาศดี ใจกลางกรุงเทพฯ
 
นอกจากจะได้จิบกาแฟหอมกรุ่น ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของขวัญเก๋ๆ จากครอบครัวตำรวจติดไม้ติดมือ สิ่งที่ได้มากกว่าคือกาแฟ เครื่องดื่มทุกแก้ว ในร้านคือการให้โอกาส สร้างความภาคภูมิใจ


 
• กว่าจะเป็น “ปันรักษ์ คาเฟ่”
 
“พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข” ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้สมาคมแม่บ้านตำรวจ ดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวข้าราชการตำรวจและชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 สมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยคุณรัตนาภรณ์ฯ จึงได้สำรวจความต้องการความช่วยเหลือของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั่วประเทศ 220 แห่ง เป้าหมายคือกลุ่มนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลจากความเจริญและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ขาดแคลน พบว่ามี 34 แห่ง ที่ต้องการความช่วยเหลือ แบ่งกลุ่มประเภทการช่วยเหลือตามความต้องการของโรงเรียน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ความต้องการต้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น 2. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน 3. ด้านทุนการศึกษา 4. ด้านส่งเสริมอาชีพ และ 5.การส่งเสริมพัฒนากาแฟ ซึ่งสมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือแต่ละประเภทตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้ว


 
“ปันรักษ์ คาเฟ่” เกิดจากโครงการการส่งเสริมพัฒนากาแฟ ความต้องการของ“โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1” ซึ่งตั้งหมู่บ้านสามหมื่น อ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ที่สมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าไปให้ความรู้ร่วมพัฒนา ต่อยอด ส่งเสริมด้านการตลาด
 
• เล่าเรื่องกาแฟ “จากต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ”  เมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากดอยสูง สู่คาเฟ่ในกทม.
 
ด.ต.หญิง รำพึง ต่อปัญญา ครูใหญ่โรงเรียนตชด.เบญจมะ 1 เล่าว่า ในชุมชนบ้านสามหมื่น ที่ตั้งของโรงเรียน เพาะปลูกกาแฟตั้งแต่ปี 2525 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ทรงพระราชทานเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นในพื้นที่
 
“หมู่บ้านสามหมื่นมีสภาพอากาศที่เหมาะสม พื้นที่ปลูกกาแฟสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,400 เมตร ค่ากาแฟอีนในกาแฟจะดีมาก อากาศเย็นตลอดทั้งปี เหมาะกับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า แต่เมื่อผลผลิตออกมาไม่สามารถจำหน่ายได้ จึงยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะการขนส่งไม่สะดวก เดินทางลำบาก และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปส่งเสริม อย่างจริงจัง ผลผลิตออกมาไม่มีตลาดรองรับ”
 
สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ปลูกกาแฟของโรงเรียน และนำเมล็ดกาแฟมาทดสอบรสซาติ พบว่าเมล็ดกาแฟมีคุณภาพ รสชาติดีเยี่ยม ปริมาณผลผลิตของเมล็ดกาแฟมีจำนวนมาก และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทรูคอฟฟี่ ลงพื้นที่ ให้ความรู้ถึงบนดอย เพื่อพัฒนาผลผลิต เพิ่มมูลค่า


 
สมาคมแม่บ้านตำรวจเล็งเห็นว่า หากนำผลผลิตไปจำหน่ายในรูปแบบผลเชอรี่ กะลา, หรือเมล็ดกาแฟ จะได้รับรายได้ที่เป็นตัวเงินน้อยกว่าการนำไปจำหน่ายพร้อมดื่ม ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ อยากให้มีร้านกาแฟ ที่ใช้เมล็ดกาแฟของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มาจัดจำหน่ายและทำเป็นเครื่องดื่มที่หลากหลายเมนูโดยครอบครัวตำรวจ
 
จึงเกิด “ปันรักษ์ คาเฟ่” ร้านที่นำเมล็ดกาแฟจากต้นน้ำมาสู่ปลายน้ำให้กับลูกค้าโดยตรง นำกาแฟจากดอยบ้านสามหมื่น มาพัฒนาเป็นสูตรเครื่องดื่มหลากหลายเมนู โดยพนักงานในร้านก็คัดเลือกจากครอบครัวตำรวจที่มีความสนใจ มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกขั้นตอน เป็นร้านกาแฟมาตรฐาน พิถีพิถัน สร้าง “บาริสต้า” ฝีมือดี ส่งต่อกาแฟคุณภาพดีจาก รร.ตชด.ถึงมือผู้บริโภค
 
ก่อนเป็นร้านอย่างเป็นทางการ คุณรัตนาภรณ์ฯ นำทีมแม่บ้านตำรวจทดสอบระบบของร้าน “ปันรักษ์ คาเฟ่” ทดลองทุกเมนูจนมั่นใจว่า ปันรักษ์ คาเฟ่ พร้อมเสิร์ฟทุกเมนูความอร่อยถึงลูกค้าทุกท่าน โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ จะเป็นประธานเปิดร้านอย่างเป็นทางการ 25 เมษายน นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

“ปันรักษ์ คาเฟ่” สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร้านกาแฟ สร้างโอกาส สร้างกำลังใจพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน รร.ตชด.บนดอยสูง
 
 
พร้อมเปิดให้ลิ้มรสกาแฟหอมกรุ่นแล้ว ที่ “ปันรักษ์ คาเฟ่” ร้านกาแฟที่เกิดจากความตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ กับกาแฟจากดอยสูง “บ้านสามหมื่น” ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว และรอยยิ้มของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1
 
ปันรักษ์ คาเฟ่ (Punrak Cafe) สาขาแรก พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน นี้ โดยร้านตั้งอยู่ในบริเวณกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 
ปันรักษ์ คาเฟ่ เป็น “คาเฟ่” ที่สร้างจากความตั้งใจ โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำโดย “คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์” นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ภริยา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ หลังจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิด “ร้านปันรักษ์” ร้านค้าร้านแรกที่รวบรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ของที่ระลึก ของขวัญ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของดีประจำจังหวัด ตลอดจนของกินแสนอร่อย จากครอบครัวตำรวจทั่วประเทศ เปิดหน้าร้านในบริเวณโรงพยาบาลตำรวจไปแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ครั้งนี้ต่อยอดร้านปันรักษ์ เปิดร้าน “ปันรักษ์ คาเฟ่” ร้านกาแฟบรรยากาศดี ใจกลางกรุงเทพฯ
 
นอกจากจะได้จิบกาแฟหอมกรุ่น ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของขวัญเก๋ๆ จากครอบครัวตำรวจติดไม้ติดมือ สิ่งที่ได้มากกว่าคือกาแฟ เครื่องดื่มทุกแก้ว ในร้านคือการให้โอกาส สร้างความภาคภูมิใจ
 
• กว่าจะเป็น “ปันรักษ์ คาเฟ่”
 
“พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข” ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้สมาคมแม่บ้านตำรวจ ดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวข้าราชการตำรวจและชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 สมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยคุณรัตนาภรณ์ฯ จึงได้สำรวจความต้องการความช่วยเหลือของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั่วประเทศ 220 แห่ง เป้าหมายคือกลุ่มนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลจากความเจริญและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ขาดแคลน พบว่ามี 34 แห่ง ที่ต้องการความช่วยเหลือ แบ่งกลุ่มประเภทการช่วยเหลือตามความต้องการของโรงเรียน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ความต้องการต้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น 2. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน 3. ด้านทุนการศึกษา 4. ด้านส่งเสริมอาชีพ และ 5.การส่งเสริมพัฒนากาแฟ ซึ่งสมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือแต่ละประเภทตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้ว
 
“ปันรักษ์ คาเฟ่” เกิดจากโครงการการส่งเสริมพัฒนากาแฟ ความต้องการของ“โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1” ซึ่งตั้งหมู่บ้านสามหมื่น อ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ที่สมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าไปให้ความรู้ร่วมพัฒนา ต่อยอด ส่งเสริมด้านการตลาด
 
• เล่าเรื่องกาแฟ “จากต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ”  เมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากดอยสูง สู่คาเฟ่ในกทม.
 
ด.ต.หญิง รำพึง ต่อปัญญา ครูใหญ่โรงเรียนตชด.เบญจมะ 1 เล่าว่า ในชุมชนบ้านสามหมื่น ที่ตั้งของโรงเรียน เพาะปลูกกาแฟตั้งแต่ปี 2525 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ทรงพระราชทานเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นในพื้นที่
 
“หมู่บ้านสามหมื่นมีสภาพอากาศที่เหมาะสม พื้นที่ปลูกกาแฟสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,400 เมตร ค่ากาแฟอีนในกาแฟจะดีมาก อากาศเย็นตลอดทั้งปี เหมาะกับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า แต่เมื่อผลผลิตออกมาไม่สามารถจำหน่ายได้ จึงยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะการขนส่งไม่สะดวก เดินทางลำบาก และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปส่งเสริม อย่างจริงจัง ผลผลิตออกมาไม่มีตลาดรองรับ”
 
สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ปลูกกาแฟของโรงเรียน และนำเมล็ดกาแฟมาทดสอบรสซาติ พบว่าเมล็ดกาแฟมีคุณภาพ รสชาติดีเยี่ยม ปริมาณผลผลิตของเมล็ดกาแฟมีจำนวนมาก และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทรูคอฟฟี่ ลงพื้นที่ ให้ความรู้ถึงบนดอย เพื่อพัฒนาผลผลิต เพิ่มมูลค่า
 
สมาคมแม่บ้านตำรวจเล็งเห็นว่า หากนำผลผลิตไปจำหน่ายในรูปแบบผลเชอรี่ กะลา, หรือเมล็ดกาแฟ จะได้รับรายได้ที่เป็นตัวเงินน้อยกว่าการนำไปจำหน่ายพร้อมดื่ม ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ อยากให้มีร้านกาแฟ ที่ใช้เมล็ดกาแฟของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มาจัดจำหน่ายและทำเป็นเครื่องดื่มที่หลากหลายเมนูโดยครอบครัวตำรวจ
 
จึงเกิด “ปันรักษ์ คาเฟ่” ร้านที่นำเมล็ดกาแฟจากต้นน้ำมาสู่ปลายน้ำให้กับลูกค้าโดยตรง นำกาแฟจากดอยบ้านสามหมื่น มาพัฒนาเป็นสูตรเครื่องดื่มหลากหลายเมนู โดยพนักงานในร้านก็คัดเลือกจากครอบครัวตำรวจที่มีความสนใจ มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกขั้นตอน เป็นร้านกาแฟมาตรฐาน พิถีพิถัน สร้าง “บาริสต้า” ฝีมือดี ส่งต่อกาแฟคุณภาพดีจาก รร.ตชด.ถึงมือผู้บริโภค
 
ก่อนเป็นร้านอย่างเป็นทางการ คุณรัตนาภรณ์ฯ นำทีมแม่บ้านตำรวจทดสอบระบบของร้าน “ปันรักษ์ คาเฟ่” ทดลองทุกเมนูจนมั่นใจว่า ปันรักษ์ คาเฟ่ พร้อมเสิร์ฟทุกเมนูความอร่อยถึงลูกค้าทุกท่าน โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ จะเป็นประธานเปิดร้านอย่างเป็นทางการ 25 เมษายน นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.